Problem of assessing enterprise's possibilities to compete and its possible solution

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Problem of assessing enterprise's possibilities to compete and its possible solution
Alternative Title:
Įmonės galimybių konkuruoti nustatymo problema ir galimas jos sprendimas
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2011, t. 12, Nr. 4, p. 332-340
Keywords:
LT
Galimybių konkuruoti nustatymas; Idealus tipas; Konkurencingumo koncepcijos sąvoka; Konkurencingumo sąvokos struktūra; Įmonių gebėjimas konkuruoti.
EN
Assessing possibilities to compete; Enterprises ability to compete; Enterprises possibility to compete; Ideal type; Structure of competitiveness concept.
Summary / Abstract:

LTKaip tyrimų objektas, konkurencingumas turi tam tikrų specifinių bruožų, dėl kurių tyrimų rezultatai pasižymi įvairove, apsunkinančia paties konkurencingumo įvertinimą. Straipsnyje išryškinama ši problema ir pagrindžiamas pagalbinio konkurencingumo sąvokos struktūros (pasiūlytos M.J. Stankiewicz 2005) elemento - gebėjimo konkuruoti kaip įmonės konkurencingumo vertinimo priemonės poreikis ir struktūra. Atlikta analizė leidžia teigti, kad skirtingai negu konkurencinį pranašumą, kurį galima nustatyti tik palyginus tarpusavyje visas rinkoje veikiančias įmones arba žinant „vidutinį“ jų konkurencingumą, atskiros įmonės gebėjimą konkuruoti galima įvertinti, įvertinus jį sudarančių įmonės veiklos parametrų, lemiančių gebėjimą ir mokėjimą konkuruoti, atitikties teoriniam idealiam atvejui laipsnį. [Iš leidinio]

ENAs a research object competitiveness is characterized by some specific features which cause a variety of research results and impede the assessment of competitiveness. For example, the assessment according to the reached results shows how competitive the enterprise was in the past and why it had taken such competitive position in the market. Assessment according to the available resources and capabilities indicates whether the firm is competitive at the moment. Such a view expresses only the potential of competitiveness and does not show the enterprise's possibilities to compete in the future. The mentioned problem is revealed and the need as well as the structure of subsidiary in its purpose element of the used model of competitiveness (proposed by M.J. Stankiewicz 2005) - competitive ability as the assessment instrument of the enterprises competitiveness - is substantiated in this article. The performed analysis allows us to maintain that the enterprise's ability to compete can be assessed by evaluating the adequacy level of the enterprise's activity parameters forming this ability into the ideal case, unlike the competitive advantage that can be determined only by comparing all enterprises in the market or knowing their average competitiveness. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36346
Updated:
2020-12-03 20:37:19
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: