Būsto statybos verslo organizavimas įvertinant teisinę aplinką

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsto statybos verslo organizavimas įvertinant teisinę aplinką
Alternative Title:
Organization of the housing construction business by assessing the legal background
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2011, t. 12, Nr. 4, p. 315-322
Keywords:
LT
Būstas; Statybos verslas; Statybos ranga; Pirkimas-pardavimas; Ilgalaikė nuoma.
EN
Housing; Construction business; Construction outsourcing; Purchase-sale; Long-term lease.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami busto statybos versle susiklostantys teisiniai santykiai tarp būsto įgijėjo ir rangovo arba investuotojo. Analizuojama būsto statybos verslo teisinė aplinka akcentuojant atskirų verslo organizavimo būdų teisinio reglamentavimo ypatumus bei privalumus ir trūkumus. Straipsnyje aptariami tiek verslo bendruomenei plačiai žinomi verslo organizavimo būdai, tokie kaip statybos ranga ar pirkimas-pardavimas, tiek mažiau žinomi, tačiau šiandienėje rinkos situacijoje galintys būti naudingi ilgalaikės nuomos ar namų statybos bendrijos steigimo atvejai. Daug dėmesio skiriama būsto įgijėjo fizinio asmens, kaip vartotojo, teisių apsaugos mechanizmui, įtvirtintam įstatymuose ir skirtinguose verslo organizavimo būduose taikomam skirtinga apimtimi. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į Lietuvos teismų praktiką analizuojamais klausimais. [Iš leidinio]

ENArticle deals with legal relationship established in the housing construction business between the housing acquirer and the contractor or the investor. The legal environment of business is analyzed by highlighting the peculiarities, advantages and drawbacks of legal regulation of particular business organization methods. The article discusses both, business organization principles widely known to society such as construction outsourcing or sale-purchase, and less known, however capable of being useful in the current market situation cases of long-term lease or the establishment of housing association. A lot of attention is devoted to the rights protection mechanism of the natural person/housing acquirer as a consumer established in the laws and different business organization principles applicable to a different extent. The article pays special attention to the Lithuanian court practice on the issues analyzed. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36341
Updated:
2018-12-17 13:09:58
Metrics:
Views: 8    Downloads: 5
Export: