Sustainable development of housing in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sustainable development of housing in Lithuania
Alternative Title:
Subalansuotos būsto statybos plėtra Lietuvoje
In the Journal:
Property management. 2002, Vol. 6, no. 2, p. 63-73, 83
Keywords:
LT
Būsto rinka; Būsto rodikliai; Būsto statybos rodikliai; Demografinis ir darnus augimas; Demografinė situacija; Energijos taupymas; Gyvenamųjų būstų indikatoriai; Gyvenamųjų namų kiekis; Plėtros kryptys; Plėtros tendencijos; Tvarus augimas.
EN
Demographic situation; Demographically and sustainable growth; Development trends; Dwelling stock; Energy savings; Housing indicators; Sustainable growth.
Summary / Abstract:

LTPateikiami duomenys ir būsto poreikio skaičiavimai bei analizuojamos mokumo problemos. Lietuva yra pereinamos ekonomikos valstybė, ir tai turi įtakos būsto rinkai ir jo kainoms. Skirtumas tarp gyventojų mokumo už būstą ir nekilnojamojo turto kainų lygio rodo rinkos veikimo mechanizmo sutrikimus dėl disproporcijos tarp gyventojų pajamų ir būsto kainų. Lietuvoje kainų lygis yra labai aukštas, palyginti su vidutiniu gyventojų mokumu. Privatizavimo procesas kiek paveikė esamą iškreiptą padėtį rinkoje. Apie 9 5 % visų būstų Lietuvoje yra privatūs, tad atlikta analizė apima tiek iš savivaldybės nuomojamus, tiek privačius būstus. Lietuvoje būsto padėtis daugeliu požiūrių yra panaši į Vidurio ir Rytų Europos šalių situaciją, nors Lietuvoje būsto rinka didesnė, palyginti su kitomis panašaus ekonominio lygio šalimis. Siekiant užtikrinti didesnį statistinį rezultatų patikimumą naudoti duomenys nuo 1990 metų, t. y. pasikeitus ekonominei padėčiai, o tai leidžia numatyti būsto plėtros kryptis tik trumpalaikei perspektyvai. [Iš leidinio]

ENData and calculations are provided in this paper from a study of affordability problems and the demand for dwellings. Lithuania is a country in transition and this is also reflected in the housing market and in housing costs. The mismatch between affordability among the population and the price levels of real estate indicates dysfunctional market mechanisms that are due to the proportional differences between income and dwelling prices. The price level is far too high in Lithuania, compared to the average affordability. The privatization process is partly responsible for the present distorted market. Even though, about 95% of all dwellings in Lithuania are now privately owned, it is relevant to analyze municipal rental dwellings as well as privately owned. The housing situation in Lithuania in many ways is similar to that of other countries in Central and Eastern Europe. Lithuania has quite a large housing stock when compared to these other countries with the same economic level. Mathematical and statistical analysis used from 1990's show that only shortterm forecasts can be done because the mathematical reliability is higher. [Text from author]

ISSN:
1648-0635
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41692
Updated:
2019-02-23 15:43:40
Metrics:
Views: 6
Export: