Studentų požiūris į humanistines vertybes kintančioje visuomenėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų požiūris į humanistines vertybes kintančioje visuomenėje
Alternative Title:
Students' attitude to humanistic values in changing society
In the Journal:
Kultūra - Ugdymas - Visuomenė. 2005, Nr. 1, p. 156-159
Keywords:
LT
Humanistinės vertybės; Humanizmas; Studentai; Vertybės; Visuomenė.
EN
Humanism; Humanistic values; Society; Students; Values.
Summary / Abstract:

LTJaunimo humanistinių vertybių formavimas bei kūrybinio mąstymo ugdymas šiandien tapo aktualia problema. Universitetinio lavinimo paskirtis – padėti jį spręsti, panaudojant tam socialines ir humanitarines disciplinas. Šiame straipsnyje pateikiami Lietuvos žemės ūkio universiteto ir Kauno medicinos universiteto biomedicininės krypties programas studijuojančių IV kurso bakalaurų tyrimo duomenys. Jie atskleidžia studentų požiūrį į žmogų, gyvybę, gamtą, naujas technologijas bei technines intervencijas į gyvąją gamtą, charakterizuoja jų socialinę etiką ir parodo respondentų santykį su tautinėmis vertybėmis. Pateikiamas studentų požiūris į jų studijuojamas socialines humanitarines disciplinas. Analizuojami LŽŪU ir KMU studentų bei vyrų ir moterų požiūrių į humanistines orientacijas ypatumai. [Iš leidinio]

ENFormation of humanistic values for youth and development of creative thinking have become an actual problem of the present time. Aim of university education - to help in dealing with this problem by employing social and humanitarian subjects. This article presents data of the research on the fourth-year bachelor students of biomedicine study programmes, who study at the Lithuanian University of Agriculture (LUA) and Kaunas Medical University (KMU). The data reveals students' attitude to human being, life, nature, new technologies and technical interventions into living nature, characterizes their social ethics and shows the relation of respondents with national values. The paper also presents students' attitude to the studied social humanitarian subjects, analyses the peculiarities of the attitude of KMU and LUA men and women students to humanistic orientations. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36291
Updated:
2017-04-23 12:35:06
Metrics:
Views: 4
Export: