Lietuvių liaudies formulinių dainų ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies formulinių dainų ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of Lithuanian formular folk songs
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2003, 4, p. 152-169
Keywords:
LT
Forma; Formulinė; Formulinė daina; Formulė; Grandininė daina; Grandis; Kartojimas; Kumuliatyvinė daina; Liaudies dainos; Stabilumas; Struktūra; Tipas; Variantai; Ypatumai.
EN
Chain; Chained song; Cumulative song; Folk songs; Form; Formula; Formular; Formular song; Lithuania; Peculiarity; Repeatability; Stability; Structure; Variant.
Summary / Abstract:

LTFormulinės dainos dėl savo ypatingos formos ir kompozicinės struktūros lietuvių folklore sudaro atskirą žanrinę grupę. Ši dainų struktūra griežta, turinys išreiškiamas tam tikromis formulėmis, kurios susideda iš nuolatinio žodžių, frazių ar motyvų pasikartojimo. Pagal formulių pobūdį lietuvių bei kitų tautų (rusų, latvių, estų, suomių ir kt.) dainuojamojoje tautosakoje formulinės dainos išskiriamos į kumuliatyvines ir grandinines. Kumuliatyvinės ir grandininės dainos lietuvių dainuojamojoje tautosakoje priskiriamos vaikų dainoms. Jos išskiriamos į atskirą formulinių dainų žanrinę grupę. Grandininių ir kumuliatyvinių dainų siužetiškumas, neįprasti motyvai ar vaizdiniai, kažkada turėję semantinę prasmę, prarado pirminę paskirtį ir tapo vien tik vaikų repertuaro dalimi. Straipsnyje norima pateikti formulinių dainų žanro ypatumus, nustatyti atskirų tipų teritorinio paplitimo ribas. Gretinant kumuliatyvinių ir grandininių dainų tipų atskirus pavyzdžius bandoma ieškoti jų struktūros bendrumų, atkreipiamas dėmesys į kartojimą, ritmo bei melodijos formuliškumą. Tuo tikslu aptariamos kumuliatyvinių ir grandininių formulinių dainų sąvokos, sprendžiamas formulinių dainų ir formulinių pasakų analogiškumo klausimas, taip pat formulinių kūrinių priskyrimo vienai ar kitai tautosakos rūšiai problema. Kumuliatyvinių ir grandininių dainų formos, ritmo, intonacinės melodijų sandaros ypatumai sudaro stabilius formulinių dainų branduolius.

ENDue to their peculiar form and compositional structure formula songs constitute a separate genre group in the Lithuanian folklore. The structure of these songs is strict, and the content is expressed through certain formulas, where separate words, phrases or motives repeat continuously. Formula songs in the folk music of Lithuania and other nations (Russia, Latvia, Estonia, Finland, etc.) are divided according to their nature into cumulative and chain songs. Cumulative and chain songs in the Lithuanian folk music are indented for children. They are included into a separate genre group of formula songs. The plot of chain and cumulative songs as well as their unusual and visual motives, which someday used to have a semantic meaning, lost their primary purpose and became songs indented exceptionally for children. The article seeks to present peculiarities of the genre of formula songs, define the boundaries of the territorial spread of separate genres. When comparing separate examples of cumulative and chain songs the author of the article attempts to define similarities in their structures by highlighting repetitions as well as formulas of the rhythm and melodies. To that end, notions of cumulative and chain formula songs are discussed, the aspect of analogical features of formula songs and formula tales and the issue of attributing formula works to one or another type of folklore are analysed. Forms of cumulative and chain songs, peculiarities of the international structure of melodies make them a stable core of formula songs.

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36205
Updated:
2018-12-17 11:14:43
Metrics:
Views: 56    Downloads: 13
Export: