Lietuvių kalendorinių melodijų tipologija ir paralelės kaimyninių tautų folklore (žiemos saulėgrąžos švenčių laikotarpis) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalendorinių melodijų tipologija ir paralelės kaimyninių tautų folklore (žiemos saulėgrąžos švenčių laikotarpis): disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1993.
Pages:
277 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvos muzikos akademija, 1993. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojamos tradicinės Advento ir Kalėdų melodijos, siekiant pagrįsti žiemos saulėgrąžos švenčių kalendorinės melodikos kaip vieningos sistemos, savitumą, išskirti pagrindinius šio laikotarpio melodijų tipus, apibrėžti svarbiausiųjų melodijų tipų arealus, atskleisti kalendorinių melodijų ryšius , paruošti prielaidas muzikos duomenų prasminei formalizacijai, kad, pasitelkus kompiuterius, jie galėtų būti panaudojami tarptautiniuose lyginimuose. Išanalizavus per 600 Advento-Kalėdų melodijų, išskirti 79 pagrindiniai ir 25 problemiški tipai, turintys nuo 1 iki 70 variantų. Melodijų tipu vadinami vienos melodijos variantai, kuriems būdingas bendras stabiliųjų elementų kompleksas. Tokiais elementais laikytinos dermių atramos, apibendrintas skiemenų-melodinis ritmas, forma bei šių ypatybių suma, pasireiškianti charakteringomis intonacijomis. Lyginant tipus, atskleistas aukštas stabiliųjų struktūrinių-semantinių elementų dažnis. Advento-Kalėdų melodijų tipų paralelių konstatacija kitų žanrų melodikoje rodo didelį kalendorinės melodikos poveikį įvairių žanrų liaudies dainų melodikai. Melodijų apeiginės specifikos tyrimas atskleidė naujus melodijų apeigiškumo kriterijus - šūksnio intonacijas, rotmo formules, atitinkančias lėtą ėjimo ritmą arba vaikščiojimą pašokant bei trepsint, antifoninį atlikimo būdą ir su juo susijusią dviejų eilučių formą. Advento-Kalėdų melodijos atstovauja Pietų ir Rytų Lietuvos regioną. Melodijų tipai yra skirtingų arealinių charakteristikų, vieno paplitę visoje Dzūkijoje ar Rytų Lietuvoje, kiti žinomi tik atskirose vietovėse, yra lokaliniai.

ENThe dissertation analyzes the traditional Advent and Christmas melodies, in order to substantiate the peculiarity of the calendar melodics of winter solstice festivities as a unified system, distinguish the main types of melodies of the period, define the ranges of the most important types of melodies, reveal the relations between calendar melodies and prepare the prerequisites for sensing formalization of the musical data in order for them to be able to be used in international comparison by using computers. Upon analyzing more than 600 Advent and Christmas melodies, 79 main and 25 problematic types were distinguished, which have from 1 up to 70 variants. Variants of one melody, characterizing with a common complex of stable elements are called a melody type. The said elements are tunes, the generalized syllabic – melodic rhythm, the form and the total of the said peculiarities, expressed by characteristic intonations. When comparing the types, the high frequency of the stable structural – semantic elements was revealed. The statement of parallels of the types of Advent and Christmas melodies in the methodology of other genres shows a significant influence of the calendar melodics to those of folk songs of different genres. The study of the ritual specifics of the melodies revealed new criteria of the melodies being ritual – intonations of shouts, the rhythm formulas, corresponding to a slow rhythm of walking or walking with jumps and bumps, anti-phonic way of performance and the related two-line form. The Advent and Christmas melodies represent the region of the Southern and Eastern Lithuania. The types of melodies have different range related characteristics, some are spread throughout Dzukija and Eastern Lithuania, while others are known only in individual locations.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11601
Updated:
2022-02-07 20:09:20
Metrics:
Views: 58
Export: