Formation of an investment portfolio adequate for stochasticity of profit possibilities

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Formation of an investment portfolio adequate for stochasticity of profit possibilities
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2003, Vol. 4, no. 1, p. 3-12
Keywords:
LT
Investicinis portfelis; Pelningumo funkcija; Portfelio formavimo ir optimizavimo imitacinės technologijos; Portfelio optimizacija; Turto ir skolų integruotas portfelis; Valiutų portfelis.
EN
Currency portfolio; Imitative technologies of portfolio formation and optimization; Integral portfolio of assets and liabilities; Investment portfolio; Portfolio optimization; Utility function.
Summary / Abstract:

LTKonkretūs finansiniai sprendimai visada turi būti orientuoti į ateitį ir todėl daugelio parametrų reikšmės nėra žinomos, o žinomas tik jų galimybių spektras. Todėl egzistuojant netikrumui reikia naujų sprendimo priėmimo būdų. Straipsnyje pateikiamas galimas sprendimas, kaip sudaryti kompanijos biudžetą atsižvelgus į stochastinę informaciją. Straipsnio tikslas yra pateikti banko integralų turto ir įsipareigojimų portfelį bei tokio portfelio formavimo metodų ir jo praktinio panaudojimo galimybių analizę. Rinkos sąlygomis daug optimizavimo užduočių yra išsprendžiama ne tik siekiant ekstremalių optimizuojančių dydžių – pelno, rinkos dalies ar panašių tikslų, bet siekiant užtikrinimo arba kitokių verčių. Straipsnyje analizuojami principai ir pateikiamas būdas, kaip turėtų būti formuojamas ir kalkuliuojamas investicijų portfelis, adekvatus stochastiniam investicijų pajamų pobūdžiui. Kompanijos, ypač finansinės, labai svarbus vadybos momentas yra turto ir įsipareigojimų valdymas ir, pirmiausia, optimalus įsipareigojimų ir turto portfelio formavimas. Straipsnyje pateikiamas originalus integralaus turto ir įsipareigojimų portfelio parinkimo metodas. Atsižvelgiant į nuolat didėjančią riziką ir neapibrėžtumo įtaką verslo rezultatams ar individualiai veiklai, o taip pat didėjantį rizikos valdymo instrumentų skaičių, yra labai svarbu tinkamai organizuoti kompanijos sąskaitas ir kitą informacijos tvarkymą, kas leistų priimti racionalius sprendimus, liečiančius rizikos valdymo galimybes.

ENThe paper deals with the conception of integrated bank assets and liabilities portfolio adequate to stochastic nature of assets profitability and liabilities expenditures. Two interconnected situations are considered. Firstly, the principles of construction of an investment portfolio, adequate to stochastic nature of an investment yield are considered. Further, the idea of consideration and optimal selection of integrated assets and liabilities portfolio is considered. These problems are solved on the basis of the authors' idea of investment portfolio adequate for stochastic nature of investment portfolio and the numerical solution of such problems, which is briefly presented. [text from author]

DOI:
10.1080/16111699.2003.9636033
ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36134
Updated:
2021-04-14 13:02:41
Metrics:
Views: 6
Export: