Vilniaus istoriniai priemiesčiai: autentiškumo aspektas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus istoriniai priemiesčiai: autentiškumo aspektas: disertacija
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2005.
Pages:
118 p
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Vilnius historic suburbs: aspect of authenticity Vilnius, 2005 24 p
Summary / Abstract:

LTDaktaro mokslo disertacijoje “Vilniaus istoriniai priemiesčiai: autentiškumo aspektas” nagrinėjama Vilniaus istorinių priemiesčių autentiškumo raiška. Tyrimo objektas yra iki XX a. vidurio susiklosčiusi vyraujančios gyvenamosios paskirties Vilniaus teritorija, susiformavusi už miesto istorinio branduolio ribų. Darbo tikslas – nustatyti Vilniaus istorinių priemiesčių autentiškumo kriterijus, požymius bei jų išsaugojimo principus. Mokslinį darbo naujumą sudaro urbanistikos paveldo objekto autentiškumo identifikavimo metodologinių nuostatų plėtojimas, autentiškumo kaip vertybinės charakteristikos nagrinėjimas, erdvių, paskirčių ir medžiagiškumo struktūrų kaip urbanistikos paveldo autentiškumo šaltinio įvertinimas, pagrindinių autentiškumo kriterijų apibūdinimas, integrali Vilniaus istorinių priemiesčių autentiškumo požymių analizė. Disertaciją sudaro įvadas, trys dalys, išvados, literatūros sąrašas, iliustracijų sąrašas bei priede pateikiama grafinė medžiaga. Pagrindinės darbo išvados: autentiškumas laikytinas vertingąja urbanistikos paveldo savybe; esminiais Vilniaus istorinių priemiesčių autentiškumo kriterijais nustatytas istorinių elementų dominavimas bei urbanistinių komponentų integralumas erdvės, paskirčių ir medžiagų struktūrose. Pagrindiniais urbanistinio darinio autentiškumo šaltiniais nustatytos erdvių, paskirčių ir medžiaginė struktūros, kurių pastoviausiais elementais išskirtas gatvių tinklas, sakraliniai kompleksai, kompaktiški medinio sodybinio apstatymo darinia. [Iš leidinio]

ENThe dissertation “Vilnius historic suburbs: aspect of authenticity” examines the concept of authenticity in relation to Vilnius historic suburbs, with the aim of defining authenticity criteria for Vilnius’ historical suburbs, their distinguishing features and the principles for their preservation. The research focused on XX c. extensions to the residential territory of Vilnius beyond the boundaries of the city’s historical nucleus. The innovation of the research lies in: developing methodological guidelines for the identification of the authenticity of urban heritage; analysis of authenticity as a value characteristic; assessment of space, land use and choice of materials used as a measure of urbanistic authenticity; definition of the basic criteria for authenticity; an integral analysis of the indicators of authenticity in Vilnius historic suburbs. The dissertation consists of an introduction, three sections, conclusions, a bibliography, a list of illustrations and an annex of graphic material. The basic conclusions of the work: authenticity is a valuable property of urban heritage; the fundamental authenticity criteria for Vilnius historic suburbs are the predominance of historic elements and the integrity of urbanistic components in the space, land use and choice of materials used in the structures. The fundamental urbanistic formation authenticity criteria are the space, land use and choice of materials used in the structures, the most stable element of which is the network of roads, sacred buildings, and compact wooden formations of ancient settlements. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3569
Updated:
2022-02-07 20:08:54
Metrics:
Views: 62
Export: