Pilių rūmų evoliucija Lietuvos renesanso laikotarpiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pilių rūmų evoliucija Lietuvos renesanso laikotarpiu
Alternative Title:
Evoliution of castle palaces in Lithuanian Renaissance
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2012, t. 4, Nr. 2, p. 162-166
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos architektūros istorija; Paveldo apsauga; Pilies rūmai; Renesanso architektūra; Castle palaces; Heritage protection; Lithuanian history of architecture; Renaissance architecture.
Keywords:
LT
Apsauga ir restauravimas / Preservation and restoration; Architektūra / Architecture; Liaudies menas / Folk art; Paveldas / Heritage; Pilies rūmai; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses; Renesansas / Renaissance.
EN
Renaissance architecture.
Summary / Abstract:

LTNagrinėjama architektūros istorijos problema, susijusi su pilių rūmų evoliucija dabartinėje Lietuvos teritorijoje Lietuvos renesanso laikotarpiu. Remtasi darbo tematikai artima mokslinių publikacijų medžiaga ir kita literatūra, archyviniais dokumentais. Teoriniu lygmeniu apžvelgiant pilių rūmų priešistorę, ištyrus jų atsiradimo sąlygas, atskleidžiamos esminės pilių rūmų raidos tendencijos renesanso laikotarpiu dabartinėje Lietuvos teritorijoje. XVI amžiaus pradžioje italų, flamandų, Flandrijos renesansui pasiekus Lietuvą ir susiliejus su vietos lietuviškomis tradicijomis, lietuviškojo renesanso laikotarpiu pilių rūmai Lietuvoje pasiekė klestėjimo laikotarpį. Pilių rūmai pasižymėjo konstrukcijų, architektūros formų įvairumu, palyginti tikslinga funkcijos ir meninės išraiškos sąsaja, darnia jungtimi su aplinkos komponentais. [Iš leidinio]

ENArticle author examines the problem of architecture history associated with the evolution of castle palaces in the current territory of Lithuania in the Lithuanian Renaissance period. The article is based on research papers thematically close to the publication, other literature and archive documents. After prehistory review of castle palaces at a theoretical level and clarifying the conditions for their occurrence, significant development trends of castle palaces during the Renaissance period in current Lithuania territory is revealed. At the beginning of the sixteenth century, Italian, Flemish and Flanders Renaissance reached Lithuania and merged with the local tradition; in the light of the Lithuanian Renaissance castle palaces reached their prosperity period in Lithuania. Castle palaces were distinguished by the diversity of their structural and architectural forms, relatively meaningful connection between function and artistic expression and a sustainable link with the components of environment. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2012.29
ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38521
Updated:
2018-12-17 13:16:50
Metrics:
Views: 28    Downloads: 9
Export: