Sociological research of historical suburbs for their spatial structure modernisation (case of Vilijampolė, Kaunas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sociological research of historical suburbs for their spatial structure modernisation (case of Vilijampolė, Kaunas)
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 2 (35), p. 29-35
Keywords:
LT
Istorinis priemiestis; Mediniai namai; Medinės architektūros paveldas; Senoji Vilijampolės dalis; Vilijanpolės enamiestis.
EN
Heritage of wooden architecture; Historical Suburb; Vilijampolė old part; Vilijanpolė old part; Wooden hauses; Wooden houses.
Summary / Abstract:

LTIstoriniai priemiesčiai yra unikalios, ypatingos miesto dalys, esančios netoli miesto centro, tapę priemiesčiais dar miesto formavimosi pradžioje. Straipsnio tikslas – naudojant sociologinę apžvalgą identifikuoti ir patyrinėti istorinių priemiesčių konkrečius miestietiškus-architektūrinius elementus. Rytų Europoje istoriniai priemiesčiai tyrinėti remiantis Baltijos šalių pavyzdžiais: istoriniais Kauno ir Vilniaus priemiesčiais (Lietuva), Lastadijos priemiesčiu Rygoje (Latvija), Supilinn ir Karlova priemiesčiais Tartu (Estija). Išanalizavus literatūrą ir atlikus empirinį tyrimą, išskirtos tokios priemiesčių vertybės: archajinis gatvių tinklas, vertingos plano formos ir pastatų morfotipai, žalios erdvės, dominuojantys žemi mediniai pastatai, susiformavusios tam tikros socialinės klasės. Vis dėlto, nepaisant šių vertingų ypatybių, čia yra bendros problemos, apimančios istorinių priemiesčių vertybių apsaugą: architektūrinės, miesto, socialinės ir apsaugos problemos. Aktuali architektūrinė problema yra medinių pastatų renovacija ir apsauga. Medinė architektūra atspindi vietines miesto statymo tradicijas; todėl sociologinė apžvalga tyrinėjant architektūrinius statybų klausimus atskleidžia visuomenės požiūrius į tradicinę aplinką, kurioje formavosi mažaaukščiai mediniai statiniai. Straipsnyje, remiantis bendru priemiesčiu įspūdžiu, norima apžvelgti Rytų Europos šalių priemiesčių istorinius ypatumus ir svarbiausius bruožus; identifikuoti pagrindinius miesto ir architektūrinius elementus, kurie charakterizuoja istorinius priemiesčius ir atskleidžia jų tvarkymo problemas.

ENHistorical suburbs are unique, specific parts of the city near the center of the city, they suburbs since the beginning of city founding. The aim of the paper is to identify and research specific urban - architectural elements of historical suburbs by employing a sociological survey. Historical suburbs in Eastern Europe were researched with reference to the examples in the Baltic countries: historical suburbs in Kaunas and Vilnius cities (Lithuania), Lastadia suburb in Riga (Latvia), Supilinn and Karlova suburbs in Tartu (Estonia). Based on literature and empirical studies, such values of suburbs were distinguished: archaic street network, valuable forms of plots and building morphotypes, green spaces, dominant low-rise wooden buildings, a formed particular social class. However, despite these valuable properties there is a common problem that involves preservation possibilities of historical suburbans: architectural, urban, social and preservation problems. A particularly relevant architectural problem is renovation and preservation of wooden buildings. In addition, wooden architecture reflects local building traditions in the city; therefore the sociological survey examine architectural - building issues and also public attitudes to the traditional environment developed by low-rise wooden buildings. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37626
Updated:
2018-12-17 13:16:18
Metrics:
Views: 97    Downloads: 10
Export: