Smurtavimą prieš policiją skatinantys veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smurtavimą prieš policiją skatinantys veiksniai
Alternative Title:
Factors maintaining violence against police
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 35 (27), p. 81-92
Keywords:
LT
Policija; Policijos mokslas; Smurtas; Smurtas prieš policiją; Viešoji tvarka.
EN
Police; Police science; Public order; Violence; Violence against Police.
Summary / Abstract:

LT2001 m. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Personalo tarnyba, siekdama išsiaiškinti Lietuvos gyventojų požiūrį į policiją ir jos darbo trūkumus bei gyventojų lūkesčius, organizavo šalies gyventojų apklausą. Tais pačiais metais buvo atlikti tyrimai „Smurtas tarp policijos ir visuomenės Lietuvoje“. Lietuvos teisės universiteto ir Utrechto universiteto (Olandija) mokslininkai aiškinosi ir susistemino policijos veiklos problemas, susijusias su smurto apraiškomis tarp policijos ir visuomenės Lietuvoje. Straipsnyje, remiantis atliktų tyrimų rezultatais, analizuojami svarbiausi smurto gyvybingumą palaikantys veiksniai policijos veikloje. Tai smurto, kaip socialinio reiškinio, sampratos abstraktumas, trukdantis jį identifikuoti praktikoje; vidinis ir išorinis visuomenės konfliktiškumas; policijos vadybinės problemos; netinkamos kadrų politikos padariniai; teisėtvarkos institucijų vidinės integracijos problema, taip pat teisės taikymo sunkumai. Siūloma smurto samprata, analizuojamos kitos su šiuo klausimu susijusios aktualios kategorijos: prievarta, jėgos panaudojimas, smūgių sudavimas ir kitos. [Iš leidinio]

ENThe Personnel department of Police department by Department of the Interior organized state population interview seeking to find out Lithuanians’ opinion on Police work and its imperfection, either, people suspenses in 2001. The same year there was made an interview on „Violence between police and Lithuanians“. The scientists from Lithuania Law University and Holland Utrecht University were analyzing problems on Police activity, what depended on violence manifestation, and systematized them. Article analyses main factors that supports violence viability in Police activity sphere. That is an abstractive ness of violence conception as a social phenomenon that blocks its identification in practical work, population conflictions, problems in Police management, inapt staff policy result, Law Institutions integration problems, either – Legal practice problem. Article offers Violence conception, analyses other relevant categories: using force in practice, strike blow and so on. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35443
Updated:
2018-12-17 11:04:16
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: