Policijos tarnavimo bendruomenei problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Policijos tarnavimo bendruomenei problemos
Alternative Title:
Some of the community policing problems summary
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2001, Nr. 19 (11), p. 195-210
Keywords:
LT
Asmens saugumas; Policija; Policija, teisės užtikrinimas, sąveika, bendruomenės; Policijos veikla; Viešieji interesai; Viešoji tvarka.
EN
Personal security; Police; Police activities; Police, support for law enforcement, interaction, communities; Public interests; Public order.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas svarbiam šių dienų policijos mokslo klausimui, kaip geriau užtikrinti saugų žmogaus gyvenimą? Vakarų demokratijos valstybės kuria novatorišką viešosios tvarkos palaikymo koncepciją, kuri mokslo literatūroje įvardijama kaip naujoji teisėsaugos palaikymo politika. Jos branduolį sudaro mokslinės ir praktinės rekomendacijos, patarimai, kaip telkti bendras visuomenės ir teisėsaugos institucijų pajėgas kurti saugią aplinką. Lietuvos policijos sąveikos su aptarnaujamomis bendruomenėmis problemos straipsnyje analizuojamos remiantis sociologinių tyrimų duomenimis. Autorius 1996–1999 m. organizavo keturias pareigūnų ir civilių asmenų apklausas. Iš viso apklausta beveik trys tūkstančiai asmenų. Remiantis surinktais duomenimis, bandoma atskleisti kai kurias policijos ir visuomenės santykių raidos tendencijas. Suprantama, šis straipsnis apima tik mažą dalį klausimų, kurie kyla asmenims, vykdantiems administracinę reformą, kuriantiems atitinkamų policijos teisės aktų projektus. Tačiau, autoriaus manymu, tai galėtų būti svarbus atspirties taškas modernizuojant Lietuvos policijos teisę, policijos pareigūnų rengimą socialiai orientuotam darbui bendruomenėje. [Iš leidinio]

ENThe article deals with one of the most important problems of police science – how to increase interaction between the police and the community? For the research 1571 officials and 1306 civilians have been interviewed in 1996–1999. The survey results show that in recent years support for law enforcement has declined and is still in a downward spiral. For the necessary changes to occur police agencies must demonstrate innovation, courage and willingnes to work outside of an existing structure or bring about collaborative and positive results. Police departments must begin to form true partnership with an informed and involved public. Law Enforcement agencies must also be proactive in their efforts to regain and increase public confidence. While police continue to grapple with rising disrespect and disobedince, the challenge of creating real partnerships with communities could produce positive outcomes. In the article suggestions how to improve interaction between the police and the community and use the police officer knowledge and skills in a more effective way are given. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Smurtavimą prieš policiją skatinantys veiksniai / Eimutis Misiūnas. Jurisprudencija. 2002, Nr. 35 (27), p. 81-92.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32220
Updated:
2019-01-23 09:00:21
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: