Saugios aplinkos kūrimo teorija ir patirtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Saugios aplinkos kūrimo teorija ir patirtis
Alternative Title:
Theory and practice for creating the safety social environment
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2001, Nr. 21 (13), p. 183-193
Keywords:
LT
Administravimo modelis; Policijos veikla; Policijos veiklos modernizavimas; Saugi aplinka.
EN
Police; Safe environment; Safety Social Environment; The model of administration; The modernization of police activity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gvildenamos šiuolaikinio administravimo politikos, filosofijos, kultūros problemos, suponuotos socialinių procesų istorinės raidos. Pagal Vakarų tradiciją administravimą vykdo valstybės karjeros tarnybų sistema, kuri nuolat modernizuojama atsižvelgiant į laikmečio keliamus reikalavimus, į santykį tarp besikeičiančio žmogaus ir jo keičiamo pasaulio. Žmogaus tapatumo, jo buvimo savimi klausimas kaip niekad iki šiol yra aktualus tarptautinei bendruomenei. Tai pirmas kriterijus, kuriuo remiamasi tobulinant administravimą kiekvienoje valstybėje. Labai svarbus 1999 metų Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymas, kuris pateikia ne tik viešojo administravimo subjektų įvairovę, jų sistemą, bet yra skirtas įgyvendinti Konstitucijos nuostatą, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Viena iš svarbiausių valstybės funkcijų, tarnavimo savo piliečiams priedermė – užtikrinti jų saugą. Šio tikslo ne tik Lietuvoje, bet visame demokratiniame pasaulyje siekiama skatinant viešojo administravimo institucijų administracinius gebėjimus, didinant jų veiklos efektyvumą sprendžiant saugaus gyvenimo bendruomenėje problemas. Ypač sunki užduotis tenka policijai. Ji vienu metu vykdo vidinę reformą, o savo veiklą, tarnavimą perorientuoja socializacijos procesams – pilietinei visuomenei ir teisinei valstybei puoselėti.Tačiau socialiniai procesai vyksta dėsningai, ir vykdant administravimo reformą būtina laikytis tam tikro nuoseklumo. Demokratijoje toliau pažengusių valstybių patirties studijos įtikinamai rodo, kad geresnių rezultatų, greitesnių poslinkių siekiamų tikslų link pasiekiama tada, kai bendromis mokslininkų ir praktikų pastangomis pradžioje objektyviai įvertinama situacija – išeities pozicija – ir administravimo veikla reformuojama pagal gerai parengtą, aptartą ir todėl visiems aiškią programą. Straipsnyje pateikiama nedidelio sociologinio tyrimo duomenų analizė, kuri, autoriaus manymu, galėtų būti vienas iš esamos padėties šalyje analizės pavyzdžių ir galėtų pasitarnauti kuriant socialiai orientuotos policijos veiklos programą. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the policing concept in democracy. What are the police organizations and officers in democratic society: crime fighters or social service workers? This is an important role debate because it influences strategies that police use, the priority given to police tasks, the type of personnel selection, and how officers are trained. Police organizations and officers who consider their role to be primarily that of crime fighters tend to be conservative ideologically. This ideology is based on the assumption that crime is the result of a rational choice made by criminals and that the police must patrol, conduct investigations and make arrest in order to deter criminal behavior. The officers - social service workers tend to have a broader view concerning the causes of crime and what is important. They believe that crime is a result of a number of factors. All aspects of police work are important. In conslusion there is an analysis of police duties (by research the practical activity situations) which have to be subject to debate in the level of theory and practice. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32398
Updated:
2018-12-17 10:54:04
Metrics:
Views: 9    Downloads: 5
Export: