Policijos funkcijų plėtros prielaidos savivaldoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Policijos funkcijų plėtros prielaidos savivaldoje
Alternative Title:
Preconditions to widening police functions in local government
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 24 (16), p. 71-78
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Viešoji tvarka ir saugumas / Public order and safety.
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu daugelis autorių sutinka, kad policijos veiklos mastai turi būti mažinami. Kai kurių policijai priskiriamų funkcijų perėmėja turėtų būti ir savivaldybė. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme savivaldybei yra priskiriamos kai kurios policijos funkcijos. Tai galėtų būti teisinis pagrindas savivaldybėms kurti savo pajėgas, kurios šias funkcijas vykdytų. Be to, egzistuoja ir organizacinės, ekonominės bei socialinės prielaidos, leidžiančios teigti, kad kai kurias policijos funkcijas savivaldybės galėtų įgyvendinti veiksmingiau. Negalima pamiršti, kad Lietuvos Respublikai atkūrus nepriklausomybę jau buvo bandoma sukurti savivaldybių policiją. Tačiau toks žingsnis nepasitvirtina, nes savivaldybių policija buvo pavaldi Vidaus reikalų ministerijai, kuri savo žinioje turėdama visus valdingus įgaliojimus mažai paisė vietinių gyventojų interesų. Šiame straipsnyje savivaldybių policiją autorius suvokia kaip savivaldybei pavaldžią tarnybą, vykdančią tam tikras policijos funkcijas. Statistikos duomenimis, policijos veikla tampa vis mažiau efektyvi. Ypač daugėja nusikaltimų viešosiose vietose. Būtent viešosios tvarkos apsaugos funkcija yra ta funkcija, kuri galėtų būti perduota savivaldybės kompetencijai steigiant joje policijos pajėgas.Autoriaus nuomone, viena iš priežasčių, lemiančių neefektyvų policijai pavestų funkcijų vykdymą, yra netinkamas policijos veiklos organizavimas. Policijos valdymas yra centralizuotas. Centrinė valdžia, numatydama policijos veiklos kryptis, nepaiso atskirų vietinių gyvenimo ypatumų bei sąlygų, todėl iškreipiami policijos institucijų veiklos prioritetai. Būtina decentralizuoti policijos valdymą – dalis policijos funkcijų „iš centro“ turėtų būti perduotos savivaldybių kompetencijai. Šiuo straipsniu siekiama atkreipti mokslininkų ir praktikų dėmesį į organizacinį policijos reformos aspektą. Autorius teigimu, šiandien nėra išsamių studijų apie šalies savivaldybių policijos veiklos prielaidas. Demokratinėse valstybėse policija vis labiau įsilieja į aptarnaujamų bendruomenių gyvenimą, teikia socialines paslaugas – tarnauja visuomenei. Lietuvos Respublikos teisės aktai numato gana palankias sąlygas tokių policijos tarnybų veiklai, jų raidai. Šis klausimas turi būti nagrinėjamas įvairiais aspektais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Policijos funkcijos; Policijos veikla; Savivalda; Savivaldybių policija; Savivaldybės policija; Functions of police; Local police; Local self-governance; Mucipality police; Police activity.

ENThe article aims at highlighting the organizational aspects of police reforms. According to the author, nowadays deeper studies of the pre–conditions to the country’s municipality police activities are still missing. In highly democratic countries police are widely involved in community’s life, police provide social services, i.e. police serve to society. The legal acts of the Republic of Lithuania provide for proper conditions for the activities of these police services and their development. This issue, however, due to obscure causes remains untackled; consequently it has to be analysed in various aspects. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34260
Updated:
2018-12-17 11:03:12
Metrics:
Views: 27    Downloads: 1
Export: