Kaltinėnų kraštas XIV a. antroje pusėje - XV a. pradžioje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaltinėnų kraštas XIV a. antroje pusėje - XV a. pradžioje
Vėliau paskelbta leidinyje: Vakarų Lietuva XIII-XV amžiuje / Vytenis Almonaitis. Kaunas: Keliautojo žinynas, 2013
Keywords:
LT
Bajorai; Bajorija; Gynyba ir administarcija; Istorinė geografija; Kaltinėnai; Kaltinėnų krašto istorija; Pilėnai; Teritorija; Vokiečių ordinas; XIV-XV a.; Žemaitija; Žygiai.
EN
Defence and administartion; Historical geography; Kaltinėnai; Kaltinėnai town; Nobility; Pilėnai castle; Raids; Samogitia; Territory; Teutonic Order; The History of Kaltinėnai town region; XIV-XV c..
Summary / Abstract:

LTTurtingoje įvykių Kaltinėnų istorijoje išsiskiria XIV amžiaus antrosios pusės – XV amžiaus pradžios laikotarpis, kai Kaltinėnų kraštas (valsčius) šaltiniuose minimas greta Medininkų, Kražių, Raseinių, Viduklės bei Ariogalos kraštų – tuomet svarbiausių etninės Žemaitijos struktūrinių dalių. Iki šiol istorikų keltose hipotezėse konkrečių ir neabejotinų žinių apie Kaltinėnų krašto praeitį nuo XIII amžiaus vidurio iki XIV amžiaus vidurio nepateikta. Enciklopedijose įsitvirtinęs teiginys, kad Kaltinėnai minimi XIII–XIV amžiaus kryžiuočių kronikose yra iš esmės neteisingas. Kaltinėnų vietovardis („Kalctene“) pirmą kartą paminėtas V. Marburgiečio kronikoje, Vokiečių ordino vykdyto karinio žygio į Žemaitiją aprašyme. Remiantis duomenimis H. Vartbergiškio kronikoje ir kituose šaltiniuose šis įvykis (kartu – pirmasis Kaltinėnų paminėjimas) datuotinas ne 1370 metais, kaip manyta iki šiol, bet 1371 metais. Į Kaltinėnus ir jų apylinkes nukreipta dvylika XIV amžiaus pabaigoje sutarytų kryžiuočių karo žygių maršrutų. Pilių, Pagrybio ir Gedminiškės (Trako) piliakalnių išsidėstymas vienas šalia kito sako, kad Kaltinėnų krašto branduolys buvo dabartinio Kaltinėnų miestelio artimiausiose apylinkėse, ypač į pietus nuo jo. Tikėtina, jog XIV amžiaus pirmojoje pusėje Kaltinėnų kraštas įėjo į Karšuvos žemę. Jai subyrėjus XIV amžiaus antroje pusėje Kaltinėnai susiformavo kaip savarankiškas kraštas (valsčius). Ne vėliau kaip 1527 metais šis administracinis vienetas panaikintas, jo teritorija įtraukta į tuometinį Karšuvos valsčių.

ENKaltinėnai history is rich in events but the period of the 2nd part of the 14th to the early 15th century is exceptional, as Kaltinėnai land (volost) was referred to in sources together with Medininkai, Kražiai, Raseiniai, Viduklė and Ariogala lands, which formed key structural elements of the ethnic Žemaitija. To this date the hypothesis by historians include no specific and undisputable knowledge on the history of Kaltinėnai land from the middle 13th to the middle 14th century. The encyclopaedias usually maintain that Kaltinėnai was referred to in the chronicles of 13 to 14th century, however this statement is essentially wrong. Kaltinėnai name („Kalctene“) first appeared in the chronicle of V. von Marburg, in the description of a military march to Žemaitija by the Teutonic order. Based on the data in the chronicle by H. von Wartberg and other sources this event (which is also the first reference to Kaltinėnai) should be dated 1371, rather than 1370, as maintained before. Kaltinėnai and its environs was the objective of 12 military routes in the late 14th century. The fact that Pilys, Pagrybys and Gedminiškės (Trakas) hill forts are located in adjacent position, demonstrates that the core of Kaltinėnai land was in the immediate vicinity of current Kaltinėnai town, especially to the South. It is likely that in the 1st half of the 14th century Kaltinėnai land was part of Karšuva land. When the land collapsed in the 2nd half of the 14th century, Kaltinėnai emerged as independent land (volost). This administrative unit was terminated by 1527 and its territory was included into what was then Karšuva volost.

ISBN:
9786098063066
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31037
Updated:
2018-04-16 16:28:32
Metrics:
Views: 71
Export: