Lietuvos įvaizdis prancūzų literatūroje (iki XX amžiaus): vienos barbarybės istorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos įvaizdis prancūzų literatūroje (iki XX amžiaus): vienos barbarybės istorija
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011.
Pages:
382 p., XVI iliustr. p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Lietuvos provaizdis viduramžių literatūroje — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės įvaizdžio kontūrai — Renesanso vingiai: Abiejų Tautų Respublikos įvaizdis — Švietėjų pastabos ir Rousseau patarimai — Lietuvos vaizdai Napoleono armijos kariškio memuaruose — Napoleono žygių atgarsiai meninėje kūryboje — Vilniaus universiteto profesorius – Balzaco herojaus prototipas — Šiaurietiškos Stendhalio spalvos — Lietuviški Victoro Hugo veiklos ir kūrybos aspektai — Lietuva Chodzkos parengtuose leidiniuose — Adomas Mickevičius Paryžiuje - asmeninio įvaizdžio kontūrai — Lietuviškas Mérimée Lokio koloritas — Alfredo Jarry Karalius Juoba: dar viena barbariška istorija Lietuvoje — Tyrimo santrauka ir išvados — L'image de la Lituanie dans la littérature française (jusqu'au XXe siècle): Histoire d'une barbarie. Résumé — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pateikiama lietuvių ir prancūzų literatūrinių ryšių panorama nuo viduramžių – savarankiškos Lietuvos periodo iki naujos nepriklausomybės XX amžiuje. Pasitelkus gausią dar netyrinėtą ar mažai žinomą istorinę-literatūrinę medžiagą, aiškinama Lietuvos įvaizdžio prancūzų literatūroje specifika. Pasirinktas barbarybės aspektas leidžia konceptualizuoti tyrimą. Nagrinėjant atskirus su Lietuva siejamus literatūros faktus, iškeliami nauji žymių prancūzų rašytojų Rousseau, Hugo, Balzaco, Stendhalio, Mérimée veiklos ir kūrybos aspektai. Pirmą kartą įvertinama Leonardo Chodzkos leidybinė veikla, atskleidžiamas paties poeto kuriamas ir garsių prancūzų intelektualų suformuotas Adomo Mickevičiaus portretas. Analizei pateikus skirtingų žanrų tekstus – ne tik grožinės literatūros kūrinius, bet ir kelionių užrašus, memuarus, publicistinius straipsnius bei enciklopedinio pobūdžio studijas, literatūrinių ryšių tyrimas virto tarpdalykinio pobūdžio studija, galinčia suintriguoti ne tik literatūrologus, bet ir istorikus, sociologus, kultūrologus.

ENThe monograph presents the panorama of Lithuanian-French literary relations from the Middle Ages – the period of independent Lithuania until new independence in the 20th c. Abundant so far not explored or little known historical-literary material is used to explain the particularity of Lithuania’s image in French literature. The research is conceptualised around the heathenism aspect. The investigation of individual literary facts related to Lithuania brings up the new aspects of the activity and works of prominent French writers: Rousseau, Hugo, Balzac, Stendhal, Mérimée. The publishing activity of Leonard Chodźko is evaluated for the first time, and the portrait of Adam Mickiewicz created by the poet and formed by notable French intellectuals is revealed. The analysis covers texts of different genres – not only fiction works, but also travel notes, memoirs, publicist articles and encyclopaedic studies, thus the research of literary relations becomes an interdisciplinary study able to intrigue not only literary scholars, but also historians, sociologists and culture researchers.

ISBN:
9789955206019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35060
Updated:
2022-03-04 21:30:26
Metrics:
Views: 87    Downloads: 1
Export: