Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis
Alternative Title:
Spread of French language and culture in Lithuania: history and present
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2015, 3, p. 94-110
Keywords:
LT
Didaktika; Frankofonija; Kalbos statusai; Svetimosios kalbos mokymas.
EN
Didactics; Francophonie; Language statuses; Teaching of foreign language.
Summary / Abstract:

LTŠiandien prancūzų kalba yra viena iš dažniausiai vartojamų romanų kalbų pasaulyje. Amžių bėgyje jos prestižas ir užimamos pozicijos kito. Prancūzų kalba ne tik davė impulsą reikšmingiausių pasaulinių kultūros institucijų, meno srovių, krypčių, filosofinių doktrinų atsiradimui, susikūrimui bei plėtotei, bet ir XX a. naujo frankofonijos reiškinio, kurio turinys jau yra ne tik kultūrinis, bet ir politinis, apimantis tarptautinį judėjimą, susiformavimui. Lietuvoje prancūzų kalba įsivyrauja nuo XVI a. kaip elito ir kultūros kalba, o vėliau, XVIII a., ji jau čia turi mokslo ir užsienio kalbos statusą ir jos yra mokomasi šalies aukštosiose bei vidurinėse mokyklose. Pirmojoje XX a. pusėje Lietuvos švietimo ministerija perėmė ir pritaikė nemažai didaktikos principų iš Prancūzijos švietimo sistemos. Taigi Lietuvos jaunoji karta buvo auklėjama idealais, prie kurių formavimo prisidėjo ir didaktinė bei grožinė prancūzų literatūra. Pastebėtina, kad pirmoje XX a. pusėje besimokančiųjų prancūzų kalbą Lietuvoje skaičius buvo gausesnis nei šiandien. Kodėl? Šiuo straipsniu ir stengėmės atsakyti į šį klausimą.Tyrimų tikslas – sinchroninė ir diachroninė prancūzų kalbos ir kultūros (frankofonijos) papilitimo Lietuvoje analizė, remiantis prancūzų kalbos mokymu šioje šalyje. Problematika – frankofonijos, kaip naujo, XXI a. sociolingvistinio reiškinio, plėtra Lietuvoje. Uždaviniai – nušvietus prancūzų kalbos padėtį pasaulyje, atskleisti pagrindinę šios kalbos paplitimo Lietuvoje priežastį – jos mokymą / mokymąsį šalies švietimo sistemoje. Apibrėžiamas objektas – prancūzų kalba dėstoma Lietuvos vidurinėse ir aukštosiose mokyklose praeityje ir šiandien. Tyrimai novatoriški – pirmą kartą surinkti ir panaudoti Lietuvos Švietimo ministerijos statistiniai duomenys apie šių dienų prancūzų kalbos mokymo Lietuvoje padėtį. Tyrimo metodai – aprašomasis, aiškinamasis, statistinis ir lyginamasis. [Iš leidinio]

ENThe purpose of this article is to describe the situation of the dissemination of French language and culture in Lithuania through teaching of French as foreign language having the status of a language of culture and education. Descriptive and statistical methodology is used. After reviewing and explaining the history and the present of spread of French language and culture in Lithuania, we focus on the teaching of the French language in Lithuania today and its status of second foreign language. The authors used the descriptive analysis of the teaching of French in Lithuanian schools. For this purpose we use statistical data on the teaching of the French language in the Lithuanian education system before and after World War II until today. The statistical tables provided by the Ministry of Education show that in Lithuania the number of students learning French continues to decline in favor of English. Currently in Lithuania there are 50 colleges (including 15 national universities, seven private universities, 16 state colleges and 12 private colleges). All receive a contingent of students who have completed high school, after 12 years of studies. So distribution of students learning various foreign languages in colleges is similar to that in secondary schools. In all of these mentioned colleges the French is taught as one of foreign languages (1st, 2nd or 3rd). Five national universities train specialists of FFL (French as a foreign language). Every year, they prepare about a hundred graduates who work in different cultural sectors of the country. In 2005, the Francophonie institutions have agreed Lithuania as an associate member. Hopefully, in the face of global Anglomania, the outlook for the dissemination of the language and French culture in Lithuania is not discouraging. [From the publication]

DOI:
10.15823/zz.2015.14
ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62512
Updated:
2020-02-12 20:13:07
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: