Sintaksinių duomenų laukas aiškinamajame žodyne

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sintaksinių duomenų laukas aiškinamajame žodyne
Alternative Title:
Syntactic information in general-purpose monolingual dictionaries
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje svarstoma, kurios sintaksinės žodžio ypatybės turi atsispindėti aiškinamajame žodyne. Leksikografijai svarbiausi yra morfosintaksiniai rodikliai, bet kartais rengiant žodyno straipsnį reikia atsižvelgti ir į žodžio sintaksinę poziciją, ir į žodžių tvarką sakinyje. Pati bendriausia sintaksinė informacija žodyne yra nurodyta aiškinamojo žodžio kalbos dalis. Parenkant sintaksinius duomenis, vertingus žodynui, reikia gerai suvokti aprašomosios kalbos gramatinį tipą ir jai būdingus sintaksinius žodžių ryšius bei jų raiškos būdus. Sintaksiniai ryšiai pirmiausia esti dviejų tipų: sujungimo ir prijungimo. Žodyno straipsniuose paprastai fiksuojami tik prijungiamieji ryšiai. Į aiškinamojo žodyno straipsnį reikia įtraukti tuos morfosintaksinius rodiklius ar pozicinius požymius, be kurių negalima suvokti antraštinio žodžio reikšmių. Norint atskleisti žodžio sintaksinį ryšį žodyne, pirmiausia reikia nustatyti, ar aprašomasis žodis gali būti tik pagrindinis junginių dėmuo, ar ir pagrindinis, ir sintaksiškai priklausomas nuo kitų žodžių, ar tik sintaksiškai priklausomas. Toliau svarbu suvokti pagrindiniu junginio dėmeniu einančio žodžio ir kitų žodžių sintaksinio ryšio tipą ir parodyti morfosintaksinius to ryšio rodiklius. Kalbos dalis, kuri reikalauja išsamiausių sintaksinių duomenų, yra veiksmažodis. Jis sudaro struktūrinį sakinio centrą ir yra pagrindinis visų veiksmažodinių junginių dėmuo. Norint atskleisti veiksmažodžio sintaksines savybes žodyne, reikia nustatyti žodžių junginių, būtinų jo reikšmei suprasti, rinkinį ir iš jų nustatyti būtinojo junglumo modelį.Reikšminiai žodžiai: Aiškinamasis žodynas; Aiškinamieji žodynai; Būdvardis; Junglumas; Kalbos dalis; Sintaksiniai duomenys; Sintaksinių duomenų laukas; Veiksmažodis; Adjective; General-purpose dictionary; General-purpose monolingual dictionaries; Part of speech; Syntactic information; Valency; Verb.

ENThe author of this article deals with the kind of syntactic information that general-purpose dictionaries have to provide about words. A dictionary, as a lexical description, needs to include information about where each lexeme individually fits into the syntactic system of a language. The kind of syntactic information primarily depends on the grammatical type of the language and on the functional peculiarities of its words. The most basic item of syntactic information is the word class, or part of speech, to which a lexeme belongs. But dictionaries strive to provide a more comprehensive description of syntax. The word class that needs the most extensive syntactic information is that of verbs. This information includes not only the simple transitive/intransitive distinction but also the syntactic patterns according to which a verb is used. Syntactic relationships that have to be indicated are, for example, specific case forms and the positions in which nouns and adjectives can be used; for nouns, there is also the distinction between countable and uncountable, etc. Regrettably, the syntactic aspects of lexical description are not systematically covered by dictionaries. [text from author]

Related Publications:
  • Būdvardžių derinimas / Loreta Semėnienė. Sintaksinių ryšių tyrimai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003. P. 37-66.
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Kelios tarmių žodynų rengimo problemos / Aurimas Markevičius. Leksikografija ir leksikologija. D. 5 / sudarė Aurelija Gritėnienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015. P. 257-273.
  • Kolokacijų svarba dvikalbiam teminiam žodynui / Kristina Rutkovska. Leksikografija ir leksikologija. D. 2. / sudarė: Vilija Sakalauskienė, Albina Auksoriūtė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. P. 285-294.
  • Leksikos vartosenos tyrimai ir leksikografinė praktika / Vilma Zubaitienė. Lietuvių kalba. 2023, Priedas, p. 102-172.
  • Lietuvių kalbos sintaksė / Vitas Labutis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 392 p.
  • Sintaksinių ryšių tipai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis. Sintaksinių ryšių tyrimai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003. P. 11-35.
  • Tranzityvumo samprata / Axel Holvoet, Artūras Judžentis. Gramatinių kategorijų tyrimai / Axel Holvoet, Loreta Semėnienė (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2004. P. 61-76.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34874
Updated:
2017-02-08 23:06:32
Metrics:
Views: 60
Export: