Mintys pasklaidžius baigiamuosius magistro darbus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mintys pasklaidžius baigiamuosius magistro darbus
Alternative Title:
Considerations having acquainted with the papers for the master's degree
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gramatika; Kalbos klaidos; Kalbos kultūra; Leksika; Magistro darbas; Mokslo darbai; Specialybės kalba; Stilius; Terminai; Grammar; Language culture; Language of speciality; Lexis; Paper for the Master's degree; Scientific works; Speech errors; Style; Terms.
Keywords:
LT
Gramatika; Kalbos kultūra / Language culture; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Magistro darbas; Mokslo darbai; Specialybės kalba; Stilius; Terminija / Terminology.
EN
Grammar; Language culture; Language of speciality; Lexis; Paper for the Master's degree; Scientific works; Style; Terms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami VGTU Elektronikos ir Fundamentinių mokslų fakultetų baigiamųjų magistro darbų kalbos ypatumai, dėmesį kreipiant į įvairias terminijos negeroves, leksikos vartosenos netikslumus ir mokslo kalbos stiliaus nesklandumus. Mokslo kalba pasižymi tam tikromis leksinėmis, morfologinėmis ir sintaksinėmis ypatybėmis. Visų pirma minėtina terminija, antra – dažnas daiktavardžių ir būdvardžių vartojimas, trečia – tam tikrų konstrukcijų ir žodžių tvarkos sakinyje stereotipai. Straipsnyje apžvelgiama neteiktinų terminų perėjimas (= virsmas), būvis ( = būsena), antisutapimas (= antisutaptis), slenkamasis-grįžtamasis judesys (= grįžtamai slenkamas judesys), pusiausvyrinis pasiskirstymas (= pusiausvyrasis pasiskirstymas), hidrovariklis (= hidraulinis variklis) ir kt. vartosena. Kita magistro darbų terminijos negerovė – piktnaudžiavimas tarptautiniais terminais, kuriuos galima pakeisti lietuvių kalbos žodžiais: diagonalė (= įstrižainė), distancinis (= nuotolinis), heterogeninė (= įvairialytė), linzė (= lešis) ir pan. Trečioji terminijos negerovė – darybiškai netaisyklingi terminai su priesagomis –ėjas, -tojas; netaisyklingi sudurtiniai būdvardžiai ir kt. Iš leksikos minėtini netaisyklingi žodžių duotasis [atvejis], giliai [išnagrinėti], įvesti [sąvoką], pilnutinai [suvokti], sekanti [prielaida] vartojimo atvejai. Magistrantai iki šiol neišsiverčia be ydingo žodžių apspręsti, pagalba, sutikti, rastis vartojimo. Darbuose pastebima dažna netaisyklinga vietininko vartosena: bėgyje, daugumoje, laikotarpyje. Aptinkama neteiktinų konstrukcijų kad + bendratis, kaip … taip.

ENThe article analyses shortcomings of the final papers for the Master's degree. Such shortcomings should be mentioned: a) false or disordered terminology; b) improper usage of vocabulary; c) non-fluent style. Since 2003 with the provision of tutorials for the second-year students for the Master's degree on the matters of the special" language the situation should improve. The tutorials are supported by the State commission of the Lithuanian language. The methodical publication "The final paper of studies (Linguists' opinions: theory and regulations)" edited by VGTU publishing house "Technika" in 2004 should be of help to the future Masters The greatest influence to the language of students, not only for Master's but also for Bachelor's degree, is being made by the academic medium of the university. Our students will speak so as we, their teachers, speak. [text from author]

ISSN:
1392-592X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34904
Updated:
2017-02-12 23:20:49
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: