Lietuvos socialinė raida: Lietuva Europos Sąjungoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos socialinė raida: Lietuva Europos Sąjungoje
Alternative Title:
Lithuanian social development: Lithuania in European Union
Publication Data:
Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2009.
Pages:
180 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Pratarmė – I skyrius. Politiniai procesai visuomenės nuomonės tyrimų duomenimis: 1. Pasitikėjimas institucijomis: 2004-2008; 2. Lietuvos gyventojų partinės preferencijos 2005-2008 m. – II skyrius. Demografiniai iššūkiai socialiniam saugumui. Transnacionalinė Lietuvos šeima: migracijos naudos ir nuostoliai: 1. Migracijos pasekmės šeimos partnerystei bei demografinėms šeimos funkcijoms; 1.1. Partnerystės kokybės vertinimas ir jį sąlygojantys veiksniai; 1.2. Demografinės pasekmės: stabilumas ir reprodukciniai ketinimai; 2. Transnacionalinės šeimos stadijos pasekmės vaikams; 2.1. Vaikų elgesio pokyčiai ir juos sąlygojantys veiksniai; 2.2. Tėvų ir vaikų santykių transformacija transnacionalinėje šeimoje; 3. Materialinės migracijos pasekmės šeimai; 3.1. Finansinė transnacionalinių šeimų padėtis ir jos kaitos vertinimas; 3.2. Vartojimo išlaidų struktūra ir pokyčiai; Išvados – III skyrius. Socialinėsapsaugos sistema ir jos raida. Neįgaliųjų integracijos politikos reforma Lietuvoje: 1. Reformos prielaidos ir atnešti pokyčiai; 2. Neigalumo samprata kaip neįgaliųjų socialinės apsaugos pagrindas; 3. Neįgalumo, darbingumo ir specialiųjų poreikių vertinimo objektyvumo ir tikslumo problema: teoriniai aspektai; 4. Slaugos, priežiūros išmokos - sudėtinė neįgaliųjų integracijos sistemos dalis; Neįgalumo nustatymo metodologijų ir metodikų charakteristika; 5.1. Vaikų neįgalumo ir specialiųjų poreikių nustatymo vertinimas; 5.2. Darbingumo nustatymo vertinimas; 5.3. Suaugusių asmenų specialiųjų poreikių nustatymo vertinimas; 6. Neįgalumo, darbingumo ir specialiųjų poreikių nustatymo problemos; Išvados ir rekomendacijos dėl neįgaliųjų integracijos sistemos tobulinimo.
Keywords:
LT
Politiniai procesai; transnacionalinė šeima; neįgaliųjų integracija; iššūkiai kultūriniam identitetui; socialinė marginalizacija; Europos sąjunga; integracija; migracija; nacionaliniu atžvilgiu mišrios šeimos; marginalinės grupės.
EN
Political processes; Transnational families; Integration of the disabled; Challenges to cultural identity; Social marginalisation; European Union; integration; migration; marginal groups.
Summary / Abstract:

LTKokie išbandymai laukia Lietuvos gyventojų artimiausioje ateityje? Kokias gyventojų grupes ekonominė krizė palies pirmiausiai? Kokie iššūkiai kyla Lietuvos kultūriniam identitetui? Ar netampame gilia Europos provincija? Ar turime Lietuvos ateities modelį, ar šiandieniniai politikai įklimpę į kasdieninių problemų sprendimą? Šių ir kitų procesų tyrimo nuošalyje nelieka ir Socialinių tyrimų instituto sociologai, demografai bei ekonomistai. Pristatome studiją, kurios dalys yra susijusios ir apima Lietuvos socialinės raidos visumą. Studija suskirstyta į penkis skyrius: Pirmajame skyriuje doc. dr. (HP) V. Gaidys apibūdina politinės situacijos - pasitikėjimo institucijomis bei partijomis - dinamiką. Antrajame skyriuje dr. A. Maslauskaitė pristato tyrimą "Migracija ir išskirta šeima: Lietuvos darbo migrantų tyrimas". Trečiajame skyriuje dr. L. Žalimienė, dr. D. Skučienė, L. Šumskaitė ir prof. dr. (HP) R.Lazutka analizuoja neįgaliųjų integracijos politikos reformos Lietuvoje eigą. Ketvirtas skyrius "Iššūkiai Lietuvos kultūriniam identitetui" apima kelias temas – šalies įvaizdžio formavimą, meninį ugdymą, darbo kalbos ypatumus privačiose įmonėse, Lietuvos viešųjų bibliotekų vaidmenį, vertybinių kelionių patirtis. Penktasis skyrius "Socialinės marginalizacijos problemos" yra skirtas benamiams ir buvusiems teistiesiems.

ENThis study has 5 parts: I. Political processes in public opinion polls. In this paper is analysed a trust in different institutions during 2004-2008. II. Transnational Lithuanian families: advantages and disadvantages. This article is based on the results of the study "Families divided by migration" that aimed to explore the interaction of Lithuanian family and international migration. III. The reform of policy of social integration of the disabled in Lithuania. In this paper is analysed the reform of social integration of the disabled in Lithuania during the year 2005-2007. IV. Challenges to Lithuanian cultural identity. In this article is analysed the projects of the image of the country in context of the social communication, system of artistic education in formation of art-society relation, work languages in private enterprises, the role of Lithuanian public libraries and their visitors' needs, journeys as expression of values. V. Processes of social marginalisation. The article is about marginal groups: mode of life and values and homeless persons.

ISBN:
9789955531272
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20792
Updated:
2020-02-13 19:14:04
Metrics:
Views: 4
Export: