Karaliaučiaus proveniencijos XVI a. spaudiniai vokiečių kalba Lietuvos MA bibliotekoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karaliaučiaus proveniencijos XVI a. spaudiniai vokiečių kalba Lietuvos MA bibliotekoje
In the Journal:
Keywords:
LT
16 amžius; Abiejų Tautų Respublika. ATR (1569 - 1795) / Polish-Lithuanian Commonwealth.
Summary / Abstract:

LTPo Antrojo pasaulinio karo į Lietuvos MA biblioteką pervežta be priežiūros likusios knygos, periodiniai leidiniai ir rankraščiai iš Karaliaučiaus universiteto, Valstybinio archyvo ir kitų Rytprūsių vietovių. Dabar jie saugomi Lietuvos MA bibliotekos Retų spaudinių skyriuje. Turinio atžvilgiu Karaliaučiaus proveniencijos XVI a. vokiškųjų leidinių didžiausią dalį sudaro teologiniai arba teologiniai-filosofiniai raštai (maždaug 60% viso fondo vokiečių k.), medicininio turinio spaudinių nedaug (apie 4%); istoriniai leidiniai apima apie 25% viso fondo; teisinio pobūdžio raštai – 3,5%; literatūrinio turinio spaudiniai – maždaug 2%; muzikiniai spaudiniai (natų leidiniai ir kt.) sudaro 1,5% fondo; leidinių iš gamtos mokslų srities rasta apie 2%. Šiuo metu Lietuvos MA bibliotekoje turimos Karaliaučiaus proveniencijos knygos – tai tik likučiai vertingų kolekcijų iš buvusios Valstybinės ir universiteto bibliotekos bei kitų bibliotekų, veikusių Rytprūsiuose iki paskutinių Antrojo pasaulinio karo dienų. Šios vokiškos knygos rodo XVI amžiuje atsiradusios vokiečių nacionalinės raštijos turtingumą ir įvairovę. Taip pat galima pažymėti ir tų raštų didelę įtaką lietuvių tautinės raštijos ir kultūros plėtrai, reformacijos idėjų plitimui Lietuvoje. Iš šių raštų galima spręsti apie to meto kitų mokslo sričių – gamtos, medicinos, muzikos ir kt. – vystymąsi bei turėtas žinias. Straipsnyje paminėti spaudiniai ypač vertingi tiems mokslininkams ir tyrinėtojams, kuriuos domina XVI a. raštijos, mokslo ir kultūros paveldas.Reikšminiai žodžiai: Karaliaučiaus proveniencijos; Karaliaučius; Knygos; Lietuvos MA biblioteka; Protestantai; Proveniecija; Proveniencijos; Reformacija; Spaudiniai vokiečių kalba; Vokiečių kalba; 16 amžius; Books; German; German prints; Kaliningrad; Konigsberg; Konigsberg provenance; Library of Academy of Science of Lithuania; Lithuanian Academy of Sciences Library; Protestants; Provenances; Provenience; Reformation; The 16th century.

ENAs the World War II drew to the end, numerous derelict surviving books, periodical publications and manuscripts were taken to the library of the Lithuanian Academy of Sciences (LAS) from Kaliningrad University, the State Archive and other areas in Southern Prussia. They are now stored at the library of LAS. As far as the contents is concerned, most German publications dated 16th century of Kaliningrad provenance include theological and theological/philosophical works (some 60% of the entire fund in German), with a relatively small number of medical works (ca. 4%); historical publications account for some 25% of the entire fund; legal works account for 3.5%; literary works, for some 2%; musical works (including publications of sheets, etc.) for 1.5% and works in the field of natural studies account for some 2%. Current inventory of books of Kaliningrad provenance stored at the library of LAS represent just a small fraction of valuable collections from former National and university library and other libraries, open in the Southern Prussia until the very last days of the World War II. These German books evidence the rich and diverse character of German national literature dated back to 16th century. There is also an impact on the development of Lithuanian national literature and culture, and the spread of the reformation ideas in Lithuania. The above papers suggest development and knowledge in the field of natural studies, medicine, music, etc. The printed matters above are very important to scientists and researchers of literature, science and cultural heritage of 16th century.

ISSN:
1648-9772
Related Publications:
Prierašai Pilypo Ruigio (1747) ir Frydricho Kuršaičio (1883) žodynų egzemplioriuose / Vilma Zubaitienė. Leksikografija ir leksikologija. D. 2. / sudarė: Vilija Sakalauskienė, Albina Auksoriūtė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. P. 123-139.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27069
Updated:
2018-12-17 11:24:42
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: