Bendrinės lietuvių kalbos priesagos -ioti veiksmažodžių kirčiavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrinės lietuvių kalbos priesagos -ioti veiksmažodžių kirčiavimas
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2001, 1, p. 34-42
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
kirčiavimas; priesaginiai veiksmažodžiai; darinys; metatonija; morfonologiniai ir semantiniai veiksniai.
EN
accentuation; derivatives of suffixes of verbs; metatony; morphonological and semantic factors.
Summary / Abstract:

LTTrečios pagal darumą veiksmažodžių priesagos -(i)oti vedinių kirčiavimas yra gana sudėtingas. Ankstesnėje mokslinėje literatūroje vientiso ir aiškaus tokių veiksmažodžių kirčiavimo vaizdo lig šiol nepateikta. Straipsnio tikslas - remiantis įvairiais morfologiniais ir semantiniais veiksniais, paaiškinti tokių veiksmažodžių kirčiavimo sistemą. Tyrinėjimo medžiaga imta iš "Dabartinės lietuvių kalbos žodyno" (1993), kuris, manyčiau, geriausiai reprezentuoja dabartinę bendrinės kalbos situaciją. Darbe taikomas pagrindinis - analitinis aprašomasis - metodas. Straipsnyje keliami tikslai reikalavo sinchroninio priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo nagrinėjimo. Darbe iš dalies taikomas ir lyginamasis metodas: lyginami mokslinės literatūros teikiami faktai, retkarčiais gretinami iš tarminių kirčiavimo sistemų į DŽ patekę žodžiai ir bendrinės kalbos pavyzdžiai, pasiremiama rūpimų veiksmažodžių kirčiavimo normų kodifikavimo raida. [Iš leidinio]

ENThe article with reference to the newest data of 'Dictionary of Modern Lithuanian Language' (2000) deals with the accentuation of verbs with the suffix - ioti in modern Lithuanian literary language. The accentuation of these verbs is not settled: 65 % have stress on the root; 32.3 % have stress on the suffix; 2.2 % have both variants - on the root and on the suffix. The concrete type of accentuation of these verbs is determined by morphonological and semantic factors: some phonetic structure of the root of the derivative, a part of speech of an initiative word, semantic peculiarities of a derivative, alterations of the wolves of the root of a word, metatony, the concrete alamorph of suffix -ioti. Thus, in the article there are disclosed the factors of one or another type of accentuation, the rules of accentuation are formulated, presented some recommendations to codificators concerning the systemic cases of accentuation. The research corroborated that character (with dominating accentuation on the root) of the accentuation of the suffix -ioti has not settled yet. There were corroborated tendencies to extend the possibilities of the accentuation on a suffix, too. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12770
Updated:
2018-12-17 10:51:38
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: