Was fifteenth-century Lithuanian Catholicism as lukewarm as sixteenth-century reformers and later commentators would have us believe?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Was fifteenth-century Lithuanian Catholicism as lukewarm as sixteenth-century reformers and later commentators would have us believe?
In the Journal:
Central Europe. 2010, Vol. 8, no. 2, p. 86-106
Keywords:
LT
14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; Baltarusija (Belarus); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Ukraina (Ukraine); Senieji tikėjimai / Old religion; Bažnyčios istorija / Church history; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTNe tik Anglijoje yra paplitęs mitas, apie vakarų krikščionybės nepopuliarumą XV amžiuje. Lietuvoje, stingant istorinių šaltinių, taip pat manyta, kad lenkų (sic!) misija patyrė nesėkmę ir „pagonys“ atsitiesė. Straipsnio autorius, remdamasis vietiniais Palenkės vyskupo įrašais ir Slaptojo Tribunolui Romoje dokumentais, iliustruoja, kaip bendrosios europinės religinės mados įsišaknijo Lietuvos visuomenėje per ilgą XV amžių. Tai rodo bažnytinių teismų veikla, brolijos ir mirusiųjų kultas, miestiečių ir smulkiosios bajorijos iniciatyvos „pasisavinti“ katalikiško pamaldumo praktikas (indulgencijų prašymas, Švenčiausiojo Sakramento garbinimas, leidimas rinktis nuodėmklausius, kilnojamų altorių prašymas ir pan.). Straipsnyje teigiama, kad per pirmąjį oficialiai katalikiškos Lietuvos šimtmetį (1387–1507 metų periodas), bažnyčia įsitvirtino viešajame ir privačiame gyvenime. Lietuviai siekė indulgencijų ir kitų dvasinių privilegijų „mutatis mutandis“ tokiu pačiu mastu kaip ir kiti Centrinės Europos gyventojai. Ar tai buvo paviršutiniškas mados vaikymasis ar nuoširdus tikėjimas, šiandien pasakyti negalima. Liaudies katalikiško pamaldumo praktikos buvo tokios dažnos ir populiarios, kad iškilo grėsmė, jog vyskupija gali prarasti konfesinę kontrolę. Dėl to Lietuvos Kunigaikštystės vyskupas Jonas 1528 metais Vilniaus sinode apribojo šventinių dienų, Švenčiausiojo Sakramento procesijų skaičių, pasmerkė sakramentų administravimą privačiuose namuose bei įvedė kitokių populiarių religinių praktikų draudimų.Reikšminiai žodžiai: Bažnytinis teismas; Brolijos; Dievo kūno procesijos; Indulgencijos; Katalikai; Katalikybė; Ortodoksai; Pagonybė; Palenkė; Stačiatikybė; Švenčiausiojo sakramento procesijos; Blessed Sacrament procesions; Blessed Sacrament processions; Catholic; Church courts; Fraternities; Indulgences; Indulgenses; Lithuania; Orthodox; Paganism; Podlasie.

ENThe English are not alone in subjecting their history still to the ideological nonsense of sixteenth-century apologetics concerning the alleged weakness and unpopularity of fifteenth-century western Christianity. In Lithuania the lack of historical source material has led to even more acceptance of superficial Protestant and Jesuit disputes over what constitutes true religion as unbiased reportage of the state of Catholicism in the Grand Duchy of Lithuania, which paints a picture of failed Polish (sic!) mission and ‘pagan’ resilience. This paper uses material from local diocesan records from Podlasie and the Sacred Penitentiary in Rome to illustrate how common European religious fashions took root in Lithuanian society during the long fifteenth century: the activities of Church courts, fraternities and the cult of the dead, burgher and gentry initiatives to privatize Catholic practices (requests for indulgences, connected in particular with devotion to the Blessed Sacrament, permission to choose confessors, requests for portable altars and so forth). [text from author]

DOI:
10.1179/174582110X12871342860045
ISSN:
1479-0963
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34422
Updated:
2013-04-28 23:07:06
Metrics:
Views: 25
Export: