Spread of knowledge on olympism in school applying the integrated programme of olympic education

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Spread of knowledge on olympism in school applying the integrated programme of olympic education
Alternative Title:
Olimpizmo žinių sklaida mokykloje taikant integruotą olimpinio ugdymo programą
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2011, Nr.1 (80), p. 42-48
Keywords:
LT
Integruotas olimpinis ugdymas; Mokinių žinios apie olimpinį judėjimą; Olimpines žaidynės; Olimpizmas.
EN
Integrated Olympic Education; Olympism; Olympism-related knowledge.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gilinamasi į Integruotą vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo programą ir tikrinama hipotezė, kad žinios apie olimpinį judėjimą geresnės tų mokinių, kurių mokykloje vykdoma olimpinio ugdymo programa. Tikslas: išsiaiškinti olimpizmo žinių sklaidos galimybes mokykloje taikant olimpinio ugdymo programą. Metodai. Tiriamąją imtį sudarė 2335 13-18 metų šalies mokinių grupė, parinkta dvipakopės tikimybinės atrankos būdu. Tyrimo metu buvo naudotas Olimpinis klausimynas (Olympic Questionnaire – Telama et al., 2002). Mokinių klausta, kaip mokykloje perteikiamos olimpinio judėjimo žinios. Aiškinantis mokinių olimpinių žaidynių istorijos žinias klausta apie pirmųjų šiuolaikinių olimpinių žaidynių laiką ir vietą, teirautasi apie paskutines olimpines žaidynes ir klausta, ką jie žino apie parolimpines žaidynes. Rezultatai. Dažniausiai apie olimpinį judėjimą, olimpines žaidynes mokiniai sužino kūno kultūros ir istorijos pamokose.Nustatyta, kad olimpinio ugdymo turinys yra įvairus: mokiniai supažindinami su istoriniais faktais apie olimpines žaidynes, olimpiečius, aiškinama olimpinių žaidynių simbolika ir tradicijos, kalbama apie garbingą kovą, taip pat atliekami praktiniai darbai, vyksta su olimpizmu susiję renginiai mokykloje. Tyrimas parodė, kad mokinių žinios apie pirmąsias šiuolaikines ir paskutines olimpines žaidynes yra geresnės tose mokyklose, kuriose vykdoma olimpinio ugdymo programa. Daugiau šių mokyklų mokinių žino, kas yra parolimpinės žaidynės. Aptarimas ir išvados. Nustatyta, kad mokyklose, kuriose vykdoma olimpinio ugdymo programa, mokytojai integruoja olimpizmo žinias į daugelį mokomųjų dalykų. Šių mokyklų mokinių žinios apie olimpines žaidynes yra geresnės. [Iš leidinio]

ENPresent study deals with the Integrated Programme of Olympic Education in school. We hypothesized that pupils in schools where this program was executed would have more knowledge on Olympism. Research aim was to determine the possibilities of spreading the knowledge on Olympism in schools applying the programme of the Olympic education. Research methods. The sample consisted of the representative group of 2335 adolescents aged between 13 and 18 years. The study employed an Olympic Questionnaire (Olympic Questionnaire – Telama et al., 2002) in order to establish in what way the school provided Olympism-related information and what knowledge related to Olympism and Olympic Games the pupils possessed. Research results. It was established that the contents of the Olympic education was various: the pupils were acquainted with various historic facts about the Olympic Games, their participants, symbolism, traditions, Fair play; pupils performed practical tasks and various festivals were organized at schools.The survey showed that the knowledge of pupils from the schools executing the programme of the Olympic education about the fi rst Modern and the last Olympic Games was better. More pupils from these schools knew the Paralympics Games. Discussion and conclusions. The survey showed that teachers from schools where the integrated programme of the Olympic education was executed integrated information about Olympism into their teaching subjects. Knowledge about the Olympic Games and their participants among pupils in these schools were much better as well. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Edukacijos per sportą kritika sociologiniu požiūriu / Dainius Genys. Sporto mokslas. 2011, Nr. 2 (64), p. 2-10.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30630
Updated:
2021-02-25 09:59:36
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: