Savivaldybių viešosios tvarkos apsaugos tarnybų veiklos perspektyvos Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savivaldybių viešosios tvarkos apsaugos tarnybų veiklos perspektyvos Lietuvoje
Alternative Title:
Perspectives of activities of the municipal public order protection services in Lithuania
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2009, Nr. 3, p. 305-315
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Viešoji tvarka ir saugumas / Public order and safety.
Summary / Abstract:

LTRemdamasis užsienio šalių mokslininkų bei praktikų idėjomis ir patirtimi straipsnio autorius analizuoja, kokius uždavinius bei funkcijas turėtų ir galėtų vykdyti dabartiniu metu naujai įsteigtos savivaldybių viešosios tvarkos apsaugos tarnybos. Straipsnyje pabrėžiama, kad pagrindinis savivaldybių viešosios tvarkos apsaugos tarnyboms keliamas uždavinys – viešosios tvarkos apsauga, t. y. veikla, skirta palaikyti visuomenės rimtį ir saugumą, ginti žmonių gyvybę, sveikatą, garbę bei orumą, teises ir laisves, visuomenės bei valstybės interesus nuo neteisėtų kėsinimųsi viešose vietose. Taip pat analizuojamos šiuo metu policijos vykdomos nekriminalinio pobūdžio funkcijos: socialinės pagalbos fiziniams ir juridiniams asmenims teikimas; kitos aktualios vietos gyventojams pagalbos, kuri nėra priskirta jokiai Lietuvoje veikiančiai institucijai, teikimas. Autoriaus nuomone, šias funkcijas savarankiškai galėtų įgyvendinti savivaldybių viešosios tvarkos apsaugos tarnybos. Kita grupė uždavinių bei funkcijų, kurias galėtų įgyvendinti savivaldybių viešosios tvarkos apsaugos tarnybos, yra vietos savivaldos institucijų sprendimų vykdymo kontrolė ir priežiūra. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Policija; Policijos veikla; Savivalda; Savivaldybė; Savivaldybės policija; Viešoji tvarka; Local self-governance; Mucipality police; Municipality; Police; Police activity; Public order.

ENIdea to implement the function of public order protection through municipalities is new in Lithuania. There is no scientific and practical literature on this issue. Thus the author bases his ideas on the experience and practice of foreign scientists and practitioners. The foreign scientists analyzed discuss many models of the municipal public order protection services (the municipal police). The fundamental idea is that the municipal public order protection services, as the law enforcement services, must be under responsibility of municipalities. The municipalities must have the right of initiative to create such services. These services must be fully financed by the municipalities. The cooperation between the police and the municipal public order protection services must be based on competence dissociation, cooperation and mutual respect principles. Usually the creation of municipal public order protection services depends on economical and political conditions and the development of local government of the country. The main object of this article is to analyze the type, the sort of the tasks and the functions that could be implemented by the newly created municipal public order protection services in Lithuania. The author made a few conclusions after the analysis of the topic.The public order protection is one of the main tasks or functions of the municipal public order protection services. It means that the municipal public order protection services could focus their activities on maintaining safety of the community, protection of life, health, honor and dignity of the people, protection of the rights and freedoms of the community, and saving the national interests from unlawful infirngements in public. The "non criminal" tasks and functions are also analyzed in the article. Such functions could include social assistance and other helpful activities for local residents, which are not implemented by other institutions or organizations in Lithuania. Nowadays the social support task is a part of the competence of the police, but this task is not an organic police task, so it has be delegated to the competence of the municipal public order protection services for the purposes of efficient implementation. The last group of tasks and functions that must be delegated to municipal public order protection services comprises of control and supervision of the municipal legal acts’ implementation. [From the publication]

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23175
Updated:
2018-12-17 12:34:16
Metrics:
Views: 14
Export: