Saugios savivaldybės vertinimo sistemos formavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Saugios savivaldybės vertinimo sistemos formavimas
Alternative Title:
Elaboration of safe community assessment system
In the Journal:
Socialinės technologijos. 2011, Nr. 1 (2), p. 283-300
Notes:
Tekstas.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – suformuoti saugios savivaldybės vertinimo kriterijų sistemą, skirtą saugumo būklės ir administracinių pastangų stiprinti saugumą rezultatų apskaitai ir vertinimui. Atliktų mokslinių tyrimų metaanalizė, Lietuvos teisės aktų, valstybės ir savivaldybių strateginio planavimo dokumentų, planuojamų ir įgyvendintų programų ir projektų analizė taikyta siekiant nustatyti savivaldybių vaidmenį užtikrinant saugumą ir nesaugumo sričių struktūrą. Tiriant nesaugumo sričių ir rizikos grupių charakteristikas, identifikuojant rizikos veiksnius, nustatant jų ryšius ir kuriant saugios savivaldybės vertinimo sistemą analizuoti nesaugumo sričių statistiniai duomenys, buvo taikyti struktūrinės analizės, lyginamosios analizės ir sintezės metodai. Atlikus tyrimą, pateikta saugios savivaldybės vertinimo sistema, kurią sudaro integruoti kelių lygių įvairių nesaugumo sričių būklės stebėsenos kriterijai bei kelių lygių kriterijai, skirti vertinti savivaldybės veiklą saugumo stiprinimo srityje; apibūdinti kriterijų ryšiai ir jų taikymo sąlygos, teikiama nauda ir galimos taikymo problemos kuriant ir plėtojant saugios savivaldybės idėją. Pasiūlyta vertinimo sistema gali padėti už saugumą savivaldybėje atsakingoms institucijoms nustatyti saugumo būklės gerinimo prioritetus, pažinti kritiškiausius ir skubiausio dėmesio reikalaujančius nesaugumo veiksnius savivaldybėse, identifikuoti didžiausios rizikos grupes ir vietas, įvertinti savivaldybių administracinių pastangų įtaką saugumo būklės pokyčiams; suprantamai pateikti savivaldybės saugumo būklės ir jos kaitos analizę visuomenei.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos savivaldybė; Saugi savivaldybė; Vertinimo sistema; Assessment system; Lithuanian municipality; Safe community.

ENThe paper aims to form the system of evaluation criteria of a safe municipality, targeted at the recording and evaluation of results of the safety condition and administrative efforts to strengthen safety. The meta-analysis of scientific research and the analysis of Lithuanian legal acts, state and municipal strategic planning documents, envisaged and accomplished programmes and projects served to establish the role of municipalities in ensuring safety and the structure of non-safe areas. While investigating the characteristics of non-safe areas and risk groups, identifying risk factors, establishing their connections and creating the evaluation system of a safe municipality, the statistical data of non-safe areas were analysed and the methods of structural and comparative analysis and synthesis were applied. The research presents the evaluation system of a safe municipality. It consists of integrated multi-level criteria of monitoring of the state of various non-safe areas and multi-level criteria targeted at the evaluation of municipality’s activities in strengthening safety. The paper describes the connections of the criteria and their application conditions, their benefits and potential application problems when creating and developing the idea of a safe municipality. The proposed evaluation system may help the institutions responsible for safety in the municipality to establish the priorities of improvement of safety, recognise the most critical and urgent non-safety factors in municipalities, identify major risk groups and places, evaluate the influence of administrative efforts of municipalities on the changes of the state of safety, and present the analysis of the state of safety of a municipality and its change analysis to society in a comprehensible manner.

ISSN:
2029-7564
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34145
Updated:
2020-08-22 11:08:41
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: