Saugios savivaldybės kūrimas Lietuvoje ir jo eigos vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Saugios savivaldybės kūrimas Lietuvoje ir jo eigos vertinimas
Alternative Title:
Creation of safe municipalities in Lithuania and evaluation of their development
In the Journal:
Societal innovations for global growth. 2012, No. 1 (1), p. 40-53
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTSaugi savivaldybė – nauja gyventojų, turto ir aplinkos saugumo stiprinimo koncepcija Lietuvos praktikoje, o Skandinavijos valstybėse Pasaulinės sveikatos organizacijos sukurta ir koordinuojama Saugios bendruomenės (angl. Safe Community) programa įdiegta jau beveik prieš keturis dešimtmečius. Nors Saugios bendruomenės programa yra susieta su traumų, įvairių nelaimingų atsitikimų skaičiaus mažinimu, Lietuvoje šios programos pavyzdžiu siekiama saugumo stiprinimo priemones vietos savivaldos lygmeniu plėtoti ir kitose (ne)saugumo srityse. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama didinti savivaldybių vaidmenį stiprinant gyventojų saugumą, 2011 m. vasario 17 d. patvirtino Saugios savivaldybės koncepciją, kurioje savivaldybėms rekomenduojama atlikti tam tikras veiklas prisidedant prie saugumo stiprinimo vietos lygiu. Tačiau ši koncepcija stokoja konkrečių nuostatų, kaip savivaldybės turėtų / galėtų realizuoti koncepcijos siūlymus siekiant numatytų tikslų. Be Vyriausybės patvirtintos Saugios savivaldybės koncepcijos yra ir mokslininkų parengtas kompleksinis saugios savivaldybės Lietuvoje kūrimo procesas, kuris numato keturias pagrindines saugios savivaldybės kūrimo priemonių grupes: tobulinti esamas valdymo organizacines struktūras (esant poreikiui, sukurti naujus struktūrinius elementus); tobulinti planavimo sistemas (arba parengti naujus dokumentus ir diegti naujas procedūras); sukurti ir įdiegti apskaitos ir vertinimo sistemas bei kurti ir plėtoti būdus geriau informuoti ir įtraukti bendruomenę į saugumo stiprinimo veiklą.Straipsnyje analizuojama bendruomenės saugumo samprata bei pristatoma pasaulyje paplitusi saugių bendruomenių kūrimo programa. Antra darbo dalis skirta palyginti Saugios savivaldybės koncepciją ir kompleksinį saugios savivaldybės Lietuvoje kūrimo procesą bei apžvelgti saugios savivaldybės koncepcijos įgyvendinimo rezultatus. Saugių savivaldybių kūrimo Lietuvoje eigos vertinimo rezultatai rodo, kad koncepcijoje numatytų priemonių realizavimo lygis yra vidutiniškas, o daugelis savivaldybių savo vykdomos saugumo stiprinimo veiklos nesieja su koncepcijos priemonių įgyvendinimu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos savivaldybė; Saugi bendruomenė; Saugi savivaldybė; Saugi savivaldybė, saugi bendruomenė, Lietuva; Lithuanian municipality; Safe community; Safe municipality; Safe municipality, safe community, Lithuania.

ENSafe municipality – a new concept in Lithuania for increasing security of people, property and environment while Scandinavian countries implement the Safe Community programme coordinated by World Health Organization already almost for four decades. Although Safe Community programme is oriented to the prevention and reduction of injuries, Lithuania strives to expand the ideas of this programme to other areas of (in)security. The Government of the Republic of Lithuania, endeavouring to enhance the role of municipalities in strengthening community safety, approved the conception of safe municipality on February 2011. The conception recommends different measures to be applied at the local level for increasing security. However this document lacks some specific provisions how municipalities could achieve the objectives set in the conception. Alongside with governmental concept of safe municipality a group of scientists has elaborated the integrated process of development of safe municipalities in Lithuania. This process proposes that to create and develop safe municipalities is needed: to create (or improve existing) specific safety oriented organizational structure and planning system, to design an assessment system to monitor and evaluate safety parameters and administrative efforts stimulating safety in municipality, and increase the involvement of local community in safety promotion activities.This paper analyses and compares both governmental and scientific concepts of safe municipality and presents the results of evaluation of safe municipalities development in Lithuania. The results of this evaluation demonstrate an average level of implementation of measures that are set in the concept of safe municipality. Moreover the majority of Lithuanian municipalities do not relate their safety promotion activities with implementation of the concept of safe municipalities. [From the publication]

ISSN:
2335-2450
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44509
Updated:
2020-08-22 11:08:40
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: