Planavimo savivaldybėje sistemos tobulinimo galimybės saugios savivaldybės (saugios bendruomenės) modelio įgyvendinimo procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Planavimo savivaldybėje sistemos tobulinimo galimybės saugios savivaldybės (saugios bendruomenės) modelio įgyvendinimo procese
Alternative Title:
Improving the municipal planning system through the implementation of the safe municipality (safe community) model
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2012, t. 11, Nr. 4, p. 563-580
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – pateikti pasiūlymus dėl galimybių, atsižvelgiant į kintantį savivaldybių veiklos planavimo teisinį reguliavimą, kurti / tobulinti planavimo sistemą tose Lietuvos vietos savivaldybėse, kuriose ketinama įgyvendinti saugios savivaldybės koncepciją (modelį), atitinkantį Pasaulinės sveikatos organizacijos nustatytus saugios bendruomenės kriterijus. Siekiant sėkmingai spręsti svarbiausias saugumo užtikrinimo (didinimo) savivaldybėje problemas, konkrečioje savivaldybėje reikalinga nuosekliai, sistemiškai ir santykinai ilgą laikotarpį taikyti kompleksą teisinių, organizacinių ir kitų priemonių, skirtų situacijai saugumo užtikrinimo srityje gerinti, kurias galima suskirstyti (sugrupuoti) į keturias grupes, iš kurių viena svarbesnių – planavimo sistemos savivaldybėje tobulinimas. Šio straipsnio autoriai, atlikę studiją ir parengę Saugios savivaldybės koncepciją, Lietuvos vietos savivaldybėms, siekiančioms įgyvendinti saugios bendruomenės koncepciją (modelį) pateikė tarpusavyje susijusių ir taikytinų kartu kompleksą priemonių, kurios atitinka tam tikrus reikalavimus: jos yra pagrįstos; ekonomiškos; tausojančios; rezultatyvios. Straipsnio autorių suformuluotus pasiūlymus tobulinti planavimo sistemą savivaldybėje, siekiančioje įgyvendinti saugios bendruomenės koncepciją, tikslinga tik neženkliai koreguoti, atsižvelgiant į Ministro Pirmininko potvarkiu sudarytos darbo grupės pasiūlymus, skirtus tobulinti savivaldybių strateginio planavimo sistemą.Reikšminiai žodžiai: Savivaldybė; Saugi bendruomenė; Planavimas saugioje bendruomenėje; Lithuanian municipality; Safe community; Planning in a safe community.

ENIn view of the changing regulation regarding the system of planning of local self-government activities, the present article proposes the options for the creation/improvement of the municipal planning system in Lithuania’s municipalities intending to implement the Safe Community Model that meets the Safe Community criteria established by the World Health Organization (WHO). With this objective in mind, the article covers: general principles governing the implementation of the Safe Community Model in Lithuania’s municipalities in line with the WHO Safe Community criteria; guidelines for the creation/improvement of the planning system, which have been drafted and recommended to the Lithuanian municipalities aspiring to implement the Safe Community Model: the authors of this article included the guidelines into their study and the Safe Municipality Concept drawn up during their participation in the project carried out by the Fire and Rescue Department under the Ministry of the Interior; the part of the proposals concerning the changes/improvement of the system of municipal strategic planning tabled by the working group set up under the ordinance of the Prime Minister that should be taken into account by the municipalities intending to implement the Safe Community Model. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44725
Updated:
2018-12-17 13:25:25
Metrics:
Views: 28    Downloads: 10
Export: