Šiaulių miesto įvaizdis Lietuvos gyventojų populiacijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių miesto įvaizdis Lietuvos gyventojų populiacijoje
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2013, 2013, p. 46-54
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Konkurencija / Competition; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas Šiaulių miesto išorinio įvaizdžio tyrimas. Norint turėti aiškų, pozityvų miesto įvaizdį jį reikia formuoti, remiantis teigiamai stipriais vietos įvaizdį formuojančiais veiksniais. Atlikta anketinė Lietuvos gyventojų apklausa leido išskirti Šiaulių miesto vardo asociacijas, Šiaulių miestą išskiriančias pozicijas. Tyrimo rezultatais bus galima remtis, kuriant kryptingą Šiaulių miesto įvaizdžio strategiją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Miesto įvaizdis; Miestų konkurencingumas; Vietos įvaizdžio formavimas; City image; City image formating; Competitiveness of cities; Competitiveness of the cities; Formation of local image; Image of a city; Image of the city; Urban competitiveness.

ENIn the article is presenting Siauliai external image survey. In order to have a strong, positive image of the city it has to be designed on the basis of a positive image of forming strong local factors. The questionnaire survey of Lithuanian population were distinguished Siauliai city name associations, the city distinguished positions. The study results will be used, the creation of the image of the city of Siauliai purposeful strategy. [Text from author]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49297
Updated:
2020-02-14 13:36:47
Metrics:
Views: 45    Downloads: 16
Export: