Vaikų, augančių alkoholio vartojimo problemų turinčiose šeimose, patiriami psichologiniai, socialiniai ir mokymosi sunkumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Vaikų, augančių alkoholio vartojimo problemų turinčiose šeimose, patiriami psichologiniai, socialiniai ir mokymosi sunkumai
Alternative Title:
Psychological, social and learning difficulties experienced by children growing in families with alcohol addiction problems
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2011, Nr. 16 (27), p. 19-31, 86-99
Keywords:
LT
Socialinės problemos / Social problems; Socialinis ugdymas / Social education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami psichologiniai, socialiniai ir mokymosi sunkumai, su kuriais tenka susidurti vaikui, augančiam alkoholio vartojimo problemų turinčioje šeimoje: priežiūros stoka, neišugdyti gyvenimo įgūdžiai, nepakankamas fizinis bei psichologinis saugumas šeimoje, pozityvaus bendravimo trūkumas pirmiausia šeimoje, vėliau tarp bendraamžių, ugdymo institucijoje ir pan. Akcentuojama, kad vieno ar abiejų tėvų alkoholizmas daro neigiamą įtaką vaiko psichinei, fizinei ir socialinei raidai. Pažymima, kad pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką vaiko gebėjimui išlikti sveikam psichinės ir fizinės sveikatos požiūriu, yra jo asmenybės savybės, šeimos santykiai ir socialinės pagalbos pasiekiamumas; taip pat mokykloje galėtų būti įkuriama socialinė svetainė, kurioje vaikams būtų užtikrinama saugi aplinka, suteikiama pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba, organizuojamas laisvalaikis; svarbu plėtoti mokyklose nemokamas popamokinio užimtumo veiklas, lavinančias vaikų gyvenimo įgūdžius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Alkoholis; Neatspindi esmės; Problemos; Vaikas; Šeima; Alcohol; Child; Family; Problem.

ENThe article discusses psychological, social and learning difficulties faced by children who grow in families suffering from problems of alcohol addiction: lack of care, undeveloped life skills, insufficient physical and psychological safety in the family, lack of positive communication firstly in the family and later with the peers, in education institutions and others. The emphasis is laid on the fact that alcoholism of one or both parents has a negative effect on child’s psychical, physical and social development. The authors point out that the main factors influencing child’s ability to remain sound in terms of psychical and physical health embrace his/her personal qualities, relations among family members and accessibility to social assistance; schools could establish a social club, where a child could emerge in safe environment, receive pedagogical, psychological and social support, and where leisure activities would be organised; it is important to provide free of charge after-school activities in schools to develop children’s life skills. [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34034
Updated:
2020-07-28 20:26:16
Metrics:
Views: 136    Downloads: 110
Export: