Aspects of artistic and pedagogical creativity of dance teachers

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Anglų kalba / English
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aspects of artistic and pedagogical creativity of dance teachers
Alternative Title:
Šokio mokytojų meninio ir pedagoginio kūrybiškumo aspektai
Keywords:
LT
Raseiniai; Rokiškis; Lietuva (Lithuania); Kūrybiškumas / Creativity; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTKūrybiškumas yra viena iš esminių dabarties mokytojų bruožų, nepriklausančių nuo jų dėstomo dalyko ir susijusių su visomis gyvenimo sritimis, ne tik su tomis, kurios dažniausiai yra siejamos su kūrybiškumu, t.y. su menais. Tačiau naujausi ugdymo tyrimai rodo, kad kūrybiškumo ugdymas yra deklaruojamas dokumentuose, tačiau jo įgyvendinimas ugdymo realybėje yra nepatenkinamas ir nepakankamas. Yra atliktų tyrimų, kurie rodo, kad šokio mokytojai mažai naudoja kūrybinių užduočių mokinių šokio ugdymo procese. Straipsnyje siekiama atskleisti šokio mokytojų supratimą apie kūrybiškumą ir jo ugdymą. Tyrime dalyvavo 85 dirbantys šokio mokytojai iš Raseinių, Rokiškio, Kauno ir Vilniaus regionų bei 24 Vilniaus pedagoginio universiteto IV kurso šokio pedagogikos studentai. Atskleista, kad dirbančių šokio mokytojų meninis kūrybiškumas reiškiasi per jų individualią kūrybą, paremtą suaugusiojo muzikos skoniu, idėjų ir žanro pasirinkimu. Mokiniai į šokio kūrybos procesą įtraukiami mažai. Šokio mokytojų teigimu, jie kuria pagal šokio kūrybos tradicinę struktūrą, kurios jie išmoko studijų metais, kiti kūrybos būdai, susieti su šokio elementų raiška, jiems nėra žinomi. Šokio mokytojų pedagoginio kūrybiškumo supratimas pasireiškia per jų požiūrį į taikomus šokio mokymo metodus. Būsimi šokio mokytojai savo kūrybiškumą sieja su šokio elementų raiška ir jų siejimu į prasmingą visumą, kaip šokio kūrybos pamatu ir tvirtina, kad kūrybos mokymasis šokio elementų raiškos, o ne šokio žingsnių derinimo pagrindu, labiau atskleidžia jų meninį kūrybiškumą.Reikšminiai žodžiai: Kūrybiškumas; Kūrybiškumo ugdymas Lietuvoje; Meninis; Meniškumas; Pedagoginis; Pedagogiškumas; Šokių mokytojas; Artistic; Creativity; Cultivating creativity in Lithuania; Dance teacher; Pedagogical.

ENRecent documents on education of Lithuania and Europe underline creativity as one of the main aspects of developing future society, which tends to shift from knowledge towards creative society. Analysis of situation shows that creativity of dance teachers is satisfactory on documentary level, but insufficient in practise. The research aimed to disclose dance teachers perceptions on their own creativity and. creativity development in dance education process. Therefore, questioning of in-service and future dance teachers was held. The results of qualitative data analysis have revealed contradictory perception of creativity and poor implementation of creativity development into general dance education. Questioned in-service dance teachers artistic creativity comes to employment of learned patterns of dance creation of certain dance genres, but doesn't include expression of dance elements. Pedagogical creativity of questioned dance teachers deployed through use of one dance activity - performance. Dance observation, interpretation and evaluation as well as assessment of dance creation and students' achievements are poorly implemented by questioned dance teachers. [text from author]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33606
Updated:
2018-12-17 13:07:39
Metrics:
Views: 41    Downloads: 9
Export: