Šokio gebėjimų ugdymas ankstyvojoje paauglystėje naudojant kūrybinę šokio raišką

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šokio gebėjimų ugdymas ankstyvojoje paauglystėje naudojant kūrybinę šokio raišką
In the Journal:
Pedagogika. 2007, 85, p. 103-108
Keywords:
LT
Kūrybiškumas / Creativity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama šokio gebėjimų ugdymo ankstyvoje paauglystėje naudojant kūrybinę šokio raišką problema. Šiuolaikinė meninio ugdymo paradigma akcentuoja meninio ugdymo prieinamumą ir reikalingumą kiekvienam, įtraukiant meninio ugdymo dalykus į bendrojo lavinimo mokyklų programas. Tačiau ugdymo turinį reglamentuojantys dokumentai neužtikrina nuoseklaus ugdymo proceso visų meno šakų dalykams. Kalbant apie šokį, mokyklose vyrauja atlikėjiška veikla, neugdomi šokio raiškos formos suvokimo ir kūrimo gebėjimai. Straipsnyje remiamasi pedagoginio eksperimento, atlikto 2003-2004 m., duomenimis. Jame dalyvavo 65 V-VI klasių mokiniai. Straipsnyje pateikiamas nuoseklus eksperimentinio tyrimo metodikos aprašymas. Išryškinamas kūrybinės šokio raiškos pagrindas -improvizacinė šokio veikla, orientuota į atskirų šokio elementų raišką, jų jungimą į vieningą visumą bei jos suvokimą, pasižymintį žaidybiškumu, netikėtumo ir bendravimo momentais ir taip aktyvinanti mąstymą šokio priemonėmis. Nustatyta, kad mokiniams ankstyvojoje paauglystėje neturėjusiems kryptingos ugdomosios veiklos patirties, naratyvinio tipo kūrybinė šokio raiška yra palankesnė ryškiau atskleisti šokio gebėjimus nei abstraktaus tipo kūrybinė šokio raiška. Tyrimas leidžia teigti, kad ankstyvoje paauglystėje kūrybinė šokio raiška efektyviai veikia mokinių šokio gebėjimų plėtotę. Padaugėjo mokinių, kurių šokio gebėjimai atsiskleidė aukštu lygmeniu.Reikšminiai žodžiai: šokio gebėjimai; Kūrybinė šokio raiška; Ankstyvoji paauglystė; Dance skills; Creative dance activities; Early adolescence.

EN[...] Developing dance skills in early adolescence it is very important to encourage students to take part in creative dance activities, because these activities have game elements, orientate process towards situation of communication not only with spectators, but also self-communication with a work that was created. Another important point is to activate students' ego system, metacognitive and cognitive skills in order to understand dance elements and to express them in an aesthetical way. According to cognitive arts theory dance skills are approached as skills to express dance elements (movement, space, time, force, dynamics) and relate them into solid structure interpreting and communicating inner experience. The period of early adolescence is chosen to examine because of the lack oft that kind of research and special problems of arts education in this period. In this article main aspects of creative dance activities that could be used in developing dance skills are pointed out. The result of educational research held with 65 students of 10-12 years old in one comprehensive school showed that in early adolescence, without any purposeful experience in creative dance activities, dance skills are revealed at a low level. In dance education process organised on basis of creative dance activities dance skills of students in early adolescence are revealed at a high level. Research showed that narrative type of creative dance expression is more appropriate than an abstract type for students to reveal their dance skills at a higher level. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17272
Updated:
2018-12-17 12:03:24
Metrics:
Views: 77    Downloads: 13
Export: