Kultūrų dialogas edukaciniame procese: mokymosi paradigmų kontekstas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūrų dialogas edukaciniame procese: mokymosi paradigmų kontekstas
Alternative Title:
Cultural dialogue in the context of educational paradigms
Source:
Kultūrų dialogas ir asmenybė / sudarytoja Dalia Marija Stančienė Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. P. 212-224.
Keywords:
LT
Edukacinis procesas; Kultūrų dialogas; Mokymosi paradigma; Mokymosi paradigmos; Vaiko savastis
EN
Child's identity; Cultural dialogue; Educational process; Learning paradigms
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėse švietimo kaitos studijose daugiakultūriškumas/kultūrų dialogas aktualizuojamas kaip problemų sprendimo laukas, atsiveriantis taikant praktinių nuostatų analizę. Todėl daugiakultūriškumo fenomeno raiška, jo priežastingumo išsklaida ugdymo realybėje tampa naujų edukacinių idėjų paieškos ir tyrimų šaltiniu. Žmogaus ugdymas daugiakultūrėje visuomenėje akcentuojamas kaip vienas svarbiausių globalios visuomenės ugdymo prioritetų ir grindžiamas išskirtiniu dėmesiu tarpasmeniniams santykiams, o ne kultūrinėms skirtybėms. Jis puoselėja pagarbą kitoms (ugdytojo ir ugdytinio, suaugusio ir vaiko) kultūroms, skatina pažinti save ir kitus, būti ir išlikti savimi kultūrų įvairovėje, mažinti socialinę atskirtį, stiprinti socialinę integraciją. Straipsnyje atskleidžiamas kultūrų dialogo fenomenas mokymosi paradigmų kontekste. Šis konceptas iš esmės atstovauja holistinės filosofijos idėjoms ir atskleidžia postmodernizmo recepcijas šiuolaikinėje kultūrologįjoje, edukologijoje. [Iš leidinio]

ENIn the contemporary educational change studies, the multiculturalism/cultural dialogue is analyzed as a problem-solution field opening through the analysis of practical attitudes. Therefore the manifestation of the phenomenon of multiculturalism and the analysis of its causes in the practice of education turns into a source of the search for, and research into, new educational ideas. Education of an individual in a multicultural society has been pronounced as one of the key priorities in the education of a global society, and it is based on particular attention to interpersonal relationships, rather than to cultural differences. It cherishes respect to other cultures (those of educator and pupil, or adult and child), it encourages getting to know oneself and others and the effort of retaining one's identity in a multicultural environment, reducing social exclusion, and strengthening social integration. The article discloses the phenomenon of a cultural dialogue in the context of educational paradigms that stands out as a systemic and integral study of the said phenomenon. The concept essentially represents the ideas of holistic philosophy and reflects the post-modernistic perceptions in the contemporaiy cultural studies and education science. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33529
Updated:
2020-06-18 15:53:53
Metrics:
Views: 7
Export: