Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčio vaiko psichologinė savijauta bendrojo ugdymo klasėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčio vaiko psichologinė savijauta bendrojo ugdymo klasėje
Alternative Title:
Psychological self-feeling of a child with special educational needs in a mainstream class
In the Journal:
Ugdymo psichologija. 2004, Nr. 11-12, p. 12-17
Keywords:
LT
Psichikos sveikata / Mental health; Psichologija / Psychology; Specialieji poreikiai / Special needs; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta įvertinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių (SUP) turinčių moksleivių, besimokančių bendrojo lavinimo mokyklose, psichologinę savijautą. Tyrime dalyvavo šešių vidurinių mokyklų 117 I-IX klasių moksleivių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (dėl specifinių pažinimo sutrikimų, sukeliančių mokymosi negalių, ir riboto intelekto). Tyrimo rezultatai atskleidė, kad beveik pusei moksleivių, turinčių SUP, būdingas padidėjęs nerimastingumas: nerimastingumas ypač pasireiškia žinių tikrinimo baime, saviraiškos baime, bendru nerimu, baime bendraujant su mokytojais, baime nepateisinti aplinkinių lūkesčių; mokyklinio nerimastingumo apskritai ir kai kurių jo komponentų (frustracija siekiant sėkmės, saviraiškos ir žinių tikrinimo baimė) lygis susijęs su ugdymo programos pritaikymo lygiu; moksleiviai, patiriantys didesnių ugdymo(si) sunkumų ir mokomi pagal adaptuotas bendrojo lavinimo programas, pasižymi didesniu mokykliniu nerimastingumu (ypač didesne frustracija siekiant sėkmės, didesne saviraiškos ir žinių tikrinimo baime) nei moksleiviai, ugdomi pagal modifikuotas bendrojo lavinimo programas. Atskleista, kad mokyklinio nerimastingumo lygis nesusijęs su tiriamųjų moksleivių lytimi, klase ir mokykla. Ugdytinio subjektyvių išgyvenimų struktūros analizė leistų ugdymo įstaigos psichologui ir vaiką ugdantiems pedagogams identifikuoti svarbiausias vaiko išgyvenimų (patiriamo psichologinio diskomforto) sritis ir pobūdį. Remiantis turima informacija galima būtų taip organizuoti vaiko ugdymą ir bendravimą su juo, kad būtų išvengta kai kurių faktorių, provokuojančių vaiko nerimastingumą.Reikšminiai žodžiai: 1-9 klasių moksleiviai; Bendrojo ugdymo klasė; Nerimastingumas; Psichologinė savijauta; Psichologinė savijauta bendrojo ugdymo klasėje; Specialieji ugdymo(si) poreikiai; Specialūs ugdymosi poreikiai; Anxiety; Mainstream class; Psichological self-felling; Psychological self-feeling; Psychological self-feeling in mainstream class; Pupils of 1-9 classes; Special educational needs.

ENThe article, prepared on the basis of general investigation of 2001-2003, analyses the psychological self-felling of 117 students with special educational needs (SEN) in the mainstream schools. The level and character of anxiety have been analysed. Statistical methods of data processing have been applied. It has been ascertained, that increased anxiety, especially fear of knowledge examination, self-expression, general uneasiness, fear while communicating with teachers, fear not to fulfil the expectations of other people, are common for about 50% of respondents. Pupils, who have educational difficulties and are educated according to adapted mainstream programs, are more educationally anxious (especially more frustrated in striving for success, more afraid of self-expression and knowledge examination) than pupils, educated according to modified mainstream programs. The mechanism (the relation among various components of educational anxiety) of pupils, who were examined anxiety, and individual character of educational anxiety have been revealed. The level of educational anxiety, experienced by a child subjectively is especially related to such factors as satisfaction about the class, attachment to the class and difficulties being in it. The evaluation of the structure of subjective experiences of a pupil could help organising education and communication with a child so that the factors, provoking child's anxiety, would be avoided, and doing practical work aimed to induce the development of psychological resilience. [From the publication]

ISSN:
1392-639X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33297
Updated:
2018-12-17 11:25:36
Metrics:
Views: 48    Downloads: 15
Export: