Neįgalių vaikų ugdytojų požiūris į bendradarbiavimą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neįgalių vaikų ugdytojų požiūris į bendradarbiavimą
Alternative Title:
Viewpoint of educators of disabled children to cooperation
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2003, Nr. 1 (3), p. 57-71
Keywords:
LT
Bendradarbiavimas; Bendradarbiavimas, grupė; Grupė; Komanda; Požiūris; Socialiniai santykiai; Sąveika.
EN
Attitude; Cooperation; Group; Interaction; Social relationship; Social relationships; Team.
Summary / Abstract:

LTBendravimas kaip socialinės sąveikos forma apima veiksmų sistemos kūrimą ir socialinių santykių plėtojimą. Straipsnyje apibūdinamos abiejų bendradarbiavimo krypčių apraiškos ir jų įgyvendinimo problemos, komandinio darbo požymiai ir stadijos, analizuojami institucijų vidinio bendradarbiavimo ypatumai. Pristatomas trijų neįgalių vaikų ugdymo institucijų bei specialistų požiūrio į bendradarbiavimą kaip į reiškinį ir tikrojo bendradarbiavimo ypatumų bei problemų tyrimas, jo rezultatų analizė ir apibendrinimas. [Iš leidinio]

ENCooperation as a social interaction form involves formation of the action system and the social relationships development. The article defines both manifestations of cooperation courses and problems that arise in their realisation. It also describes features and stages working as team, analyses special characteristics of the internal collaboration in institutions. The viewpoint of the three institutions of disabled children and their specialists to cooperation as a phenomenon is represented in analysis of the research. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33265
Updated:
2018-12-17 11:13:47
Metrics:
Views: 16    Downloads: 6
Export: