Legal education in Lithuania : Guidelines for quality improvement in accordance with the Bologna process

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Legal education in Lithuania: Guidelines for quality improvement in accordance with the Bologna process
Alternative Title:
Teisininkų rengimo tobulinimas Lietuvoje atsižvelgiant į Bolonijos procesus
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2011, 22 (4), p. 356-366
Keywords:
LT
Bolonijos procesas; Reikalavimai; Studijų kokybė; Studijų rezultatai; Teisės mokymo metodai; Teisės studijos.
EN
Bologna Process; Lawyer; Learning outcome; Legal education; Quality assurance of studies; Requirements; Teaching methods.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje, kaip ir kitose šalyse, vis daugiau jaunuolių renkasi teisinį išsilavinimą. Stojimo į universitetus analizė rodo, kad apie 15 proc. socialinius mokslus pasiryžusių studijuoti jaunuolių renkasi teisės studijas. Akivaizdu, kad per kelerius universitete praleistus metus, kurie skirti teisės žinioms ir įgūdžiams suteikti, neįmanoma perteikti visų teisinių subtilybių ir niuansų. Iš tiesų teisinis lavinimasis yra nesibaigiantis procesas, nes teisė nėra statiška. Esminis tyrimo tikslas – remiantis Europos ir pasaulio patirtimi, nustatyti teisės studijų programų kokybės parametrų gaires, atsižvelgiant į Bolonijos proceso keliamus kokybės standartus, taip pat studijuojančių asmenų bei visuomenės lūkesčius Lietuvoje. Pirmojoje straipsnio dalyje analizuojami studijų kokybės parametrai ir jų pritaikomumas teisės studijoms. Tyrimas parodė, kad Bolonijos dokumentuose pateikta pakankamai priemonių studijų kokybei užtikrinti: Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų struktūra, Europos studijų kokybės užtikrinimo standartai ir gairės, Europos šalių narių studijų kokybės užtikrinimo agentūrų bendradarbiavimas ir kt. Antrojoje straipsnio dalyje analizuojami adekvatūs studijų rezultatai kaip pagrindinis studijų kokybę užtikrinantis veiksnys. Taip pat tiriama, kaip jie tinkamai panaudojami studijų procese. Remiantis teisės norminiais ir taikymo aktais, reglamentuojančiais teisinį išsilavinimą, naudojant mokslinį tyrimą, buvo atlikta analizė. Aiškintasi, kokie gebėjimai svarbiausi teisiniam išsilavinimui Lietuvoje.

ENAn increasing number of young people have been choosing law studies in Lithuania, like in other countries. The analysis of admission to universities shows that around 15 per cent of young people planning to study social sciences choose law studies. It is obviously impossible to convey all legal subtleties and nuances within several years at university, intended for the acquisition of legal knowledge and skills. Legal education is actually an endless process, because law is not static. The main aim of this research is to refer to European and global experience and establish the guidelines of the quality parameters for law study programmes with regard to the quality standards stipulated in the Bologna process, as well as the expectations of students and society in Lithuania. The first part of the paper analyses study quality parameters and their applicability to law studies. The research revealed that the Bologna documents present enough measures to ensure study quality: the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area, the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, cooperation of study quality assurance agencies of the European Union Member States, etc. The second part examines adequate study results as the key factor ensuring study quality. It also investigates how they are properly used in the study process. Based on the legal normative and application acts that regulate legal education, the analysis was conducted in the research. It explored what abilities are most important for legal education in Lithuania.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32920
Updated:
2020-09-23 21:38:08
Metrics:
Views: 72    Downloads: 3
Export: