Steigiamasis Seimas ir jo vieta naujųjų laikų Lietuvos istorijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Steigiamasis Seimas ir jo vieta naujųjų laikų Lietuvos istorijoje
Keywords:
LT
20 amžius; 20 amžius. 1918-1940.
Summary / Abstract:

LTSteigiamasis Seimas savo veiklą pradėjo 1920 m. gegužės 15 d., o baigė – 1922 m. rudenį. Rinkimai į Steigiamąjį Seimą, vykę 1920 m. balandžio 14–15 d., buvo pirmieji demokratiniai rinkimai visoje Lietuvos istorijoje. Rinkimus laimėjo Krikščionys demokratai, kurie drauge su Darbo federacija bei Ūkininkų sąjunga gavo Steigiamajame Seime 59 vietas. Socialistai su valstiečių sąjunga gavo 29 vietas, socialdemokratai – 14 vietų. Likusias 10 vietų pasidalino tautinės mažumos. Per beveik pustrečių Steigiamojo Seimo veiklos metų buvo sušaukta 257 plenariniai posėdžiai, kurių metu buvo priimta apie 300 juridinių aktų: įstatymų, jų papildymų ir pakeitimų. Be pagrindinių – Konstitucijos, Žemės reformos, nacionalinės valiutos – įstatymų, Steigiamasis Seimas priėmė nemaža kitų Lietuvai svarbių įstatymų. Steigiamojo Seimo metais Lietuva visose gyvenimo srityse pasiekė įspūdingų laimėjimų. Šalis labai greitai užsigydė karo ir okupacijos padarytas žaizdas. Per tuos metus sutvirtėjo tarptautinė Lietuvos padėtis. Per pustrečių metų Lietuvą pripažino de jure 16 valstybių. Steigiamojo Seimo paklotus politinius, ūkinius ir kultūrinius naujųjų laikų valstybės pamatus stiprino ir tobulino kiti, eiliniai seimai – 1922 m. rudenį išrinktas I, 1923 m. pavasarį – II, 1926 m. gegužę – III. 1926 m. gruodžio 17-osios valstybinis perversmas nutraukė parlamentinį, demokratinį ir pradėjo autoritarinį Pirmosios Lietuvos Respublikos gyvavimo laikotarpį.Reikšminiai žodžiai: Parlamentarizmas; Steigiamasis Seimas; Parliament; Constituent assembly.

ENThe Constitutive Parliament commenced its activities on 15 May 1920 and completed them in autumn of 1922. The elections into the Constitutive Parliament, which were held 14-15 April 1920, were the first democratic elections in the history of Lithuania. The elections were won by Christian Democrats, who, together with the Labour Federation and the Farmers Association received 59 positions in the Constitutive Parliament. The Socialists, together with the Peasants Union received 29 positions, Social Democrats received 14 positions. The remaining 10 places were shared by national minorities. During almost three and a half years of activities 257 plenary meetings were held, during which about 300 legal acts: laws, their supplements and amendments, were passed. Apart from the main laws, i. e. the Constitution, the Land Reform Law and National Currency Law, the Constitutive Parliament adopted a good deal of other important laws. During the years of activities of the Constitutive Parliament Lithuania reached impressive achievements in all the areas of life. The country very quickly recovered from the damage, done by the occupation and war, its international position became stronger as well. During two and a half years Lithuania was recognized de jure by 16 states. The political, economic and cultural foundations of the state of the new times, laid by the Constitutive Parliament were also strengthened by the consecutive parliaments – the 1st, elected in autumn of 1922, the 2nd, elected in spring of 1923, and the 3rd, elected in May of 1926. The coup of 17 December 1926 terminated the parliamentary and democratic, and commenced the authoritarian period of the Republic of Lithuania.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3283
Updated:
2020-03-13 18:58:39
Metrics:
Views: 36
Export: