Evaluation of human and public security management using balanced scorecard

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluation of human and public security management using balanced scorecard
Alternative Title:
Žmogaus ir visuomenės saugumo priemonių valdymo vertinimas naudojant subalansuotų rodiklių sistemą
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2009, Nr. 29, p. 40-46
Keywords:
LT
Subalansuotų rodiklių sistema; Strateginis valdymas; Viešasis saugumas.
EN
Balanced scorecard; Strategic management; Public security.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Lietuvos viešojo saugumo sistemos strategija, pagrindinės jos nuostatos ir įvertinamas jos nuoseklumas bei rodiklių išsamumas naudojant subalansuotų rodiklių sistemą. Tyrimas buvo atliekamas remiantis projektu „Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus saugumo vadybos technologijos". Straipsnyje apžvelgiama veiklos matavimo sistemų raida nuo paprasčiausių instrumentinių priemonių, naudojamų darbuotojų veiklai vertinti, iki sudėtingų daugiaaspekčių dinaminių sistemų, aptariami subalansuotų rodiklių sistemos kaip strateginio valdymo priemonės ypatumai taikant ją viešajame sektoriuje. Lietuvos viešojo saugumo strateginės nuostatos aptariamos remiantis subalansuotų rodiklių sistemos metodika. Atlikta viešojo saugumo institucijų ir organizacijų, taikančių nusikalstamumo kontrolės ir prevencijos priemones, vadybinė-organizacinė analizė. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to review the Lithuanian public security strategy, its key attitudes and to assess its consistency and completeness of indicators by the means of the balanced scorecard system. The research was conducted as a part of a project "Threats of Criminality and Technologies of Management of Personal Safety". The article reviews the evolution of performance measurement systems from simple tools, used in employees performance appraisal to complex dynamic multifaceted systems, presented the features of the balanced scorecard system as a strategy evaluation tool in public sector. Managerial-organizational analysis of Lithuanian institutions and organizations, responsible for the crime control and prevention was performed. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23823
Updated:
2018-12-17 12:36:45
Metrics:
Views: 61    Downloads: 2
Export: