Savivaldos institucijų strateginio valdymo sistemos analizė ir teisiniai apribojimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savivaldos institucijų strateginio valdymo sistemos analizė ir teisiniai apribojimai
Alternative Title:
System analysis and juridical confines of the strategic management of the autonomy institutions
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2005, Nr. 14, p. 89-98
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikta sistemos savivaldos institucijų strateginio valdymo samprata ir parodoma, kad ji unikali. Nagrinėjami strateginio planavimo teisiniai apribojimai. Nustatyti veiksniai, turintys įtakos savivaldybių strateginio valdymo sistemos kūrimo procesui. Pagrįsta racionalaus planavimo ir politinio sprendimų priėmimo būdų integravimo svarba savivaldybėse. Remiantis sociologinės apklausos duomenimis nustatyta, kad strateginio valdymo sistema nėra visapusiška, ypač klientų grupių atžvilgiu. Be to, strateginio valdymo sistemos rezultatai ne visada yra patenkinami. Straipsnyje parodoma, kad savivaldos institucijų strateginio valdymo efektyvumą daugiausia mažina biurokratizmas, vadovybės ir kitų darbuotojų nepasitenkinimas strateginio valdymo reikalavimais, strateginio valdymo proceso nelankstumas ir pažangos vertinimo problemos. Konstatuojama, kad savivaldybių strateginio valdymo sistema gerina bendravimą, veiksmų koordinavimą, skatina personalą mokytis. Remiantis tyrimų duomenimis daroma išvada, jog savivaldybių planavimo ir valdymo pajėgumai yra per menki, nepakankama kvalifikacijos kursų ir mokymo programų strateginio valdymo klausimais kokybė, ne visada pasiteisina sutartys su kvalifikuotais specialistais. Straipsnyje pateikti duomenys rodo, kad savivaldybės daugiausia vykdo aplinkos ir sveikatos apsaugos, viešųjų darbų organizavimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo bei sąlygų verslo plėtrai sudarymo programų. Mažiausiai savivaldos institucijos vykdo programų, pritraukiančių investicijas miestams plėtoti, infrastruktūros objektams prižiūrėti, jiems modernizuoti. [Iš leidinio]

ENThe article presents the concept of strategic management of local governments, evidences its uniqueness, examines the legal limitations of strategic planning, identifies the factors, influencing the process of development of local governments’ strategic management system and substantiates the importance of integration of rational planning and the ways for making of political decisions in local governmens. Referring to the data of sociological survey it was established that the strategic management system is not thorough, especially with regard to groups of customers. In addition the results of the strategic management system are not always satisfactory. The article shows that the efficiency of strategic management of local governments is mostly reduced by bureaucracy, dissatisfaction of the management and other employees with the requirements for strategic management, inflexibility of the strategic management process and the problems of evaluation or progress. It is stated that the local governments’ strategic management system improves the communication and coordination of actions and also encourages development of personnel. Referring to the data of studies, the conclusion is made that the capacities of planning and management of local governments are too small, the quality of qualification development and training programmes on the issues of strategic management is insufficient and the agreements with qualified specialists do not always justify themselves. The data, provided in the article, show that local governments execute most programmes of environment protection, health care, arrangement of public works, encouragement of creation of jobs and creation of conditions for development of business and less programmes, attracting investments for urban development, supervision and upgrading of infrastructure objects.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3969
Updated:
2018-12-17 11:38:22
Metrics:
Views: 29    Downloads: 9
Export: