Metakognityvinės taktikos ir strategijos įtaka užsienio kalbos mokymosi rezultatams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metakognityvinės taktikos ir strategijos įtaka užsienio kalbos mokymosi rezultatams
Alternative Title:
Meta-cognitive tactics and the influence of strategy on the results of learning languages
In the Journal:
Santalka. 2006, t. 14, Nr. 2, p. 45-53
Keywords:
EN
Register of progress; Self-drected language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – įrodyti, kad studentai, valdantys savo mokymosi procese metakognityvinę taktiką ir strategiją, paprastai pasiekia geresnių rezultatų. Autoriai pateikia metakognicijos, jos sudedamųjų dalių diskriptyvinę apžvalgą, išsamiai supažindina skaitytojus su ekstensyviu tyrimu, atliktu VGTU, pateikia išsamią statistinę gautų duomenų analizę. Viena iš straipsnyje daromų išvadų yra ta, kad dabartiniai poreikiai (socialiniai, kultūriniai, visuomenės technologiniai pokyčiai) reikalauja ne trumpalaikių užsienio kalbos žinių, o lankstumo ir aukštesniojo mąstymo mokėjimų, o tai ir yra metakognicija. Jei studijų metu bus suformuota individo autonominio kalbos ugdymo metakognityvinė vidinė strategija ir taktika, tai bus sudarytas tinkamas autonominių kalbos studijų pagrindas.Reikšminiai žodžiai: Self-drected language; Register of progress.

ENThe purpose of the article is to prove that the students using meta-cognitive tactics in their education process usually achieve better results than those who are not. Authors give the descriptive review of meta-cognition and its parts; provide thorough information about extensive research carried out in Vilnius Gediminas Technical University (abr. VGTU) and represents a thorough statistical analysis on the results. One of the conclusions is that current needs (social, cultural, public technological changes) demand not short-lived foreign language knowledge but flexibility and developed cognition that is meta-cognition. If during studying period autonomic language education meta-cognitive inner strategy and tactics of an individual is created, then a suitable basis for autonomic language studies will be arranged.

ISSN:
1822-430X; 2351-714X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6340
Updated:
2018-12-17 11:49:01
Metrics:
Views: 44    Downloads: 5
Export: