Kaip prietarai tampa prievarta : kaltinimai žydams vartojant krikščionių kraują. Kelių atvejų Lietuvoje analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaip prietarai tampa prievarta: kaltinimai žydams vartojant krikščionių kraują. Kelių atvejų Lietuvoje analizė
Alternative Title:
From prejudice to violence: accusations that the Jews were using the blood of Christians. An analysis of two instances in Lithuania
Keywords:
LT
Prietarai / Superstitions; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTPagrindinė straipsnio problema – žydų kaltinimų, vartojant krikščionių kraują arba kaltinimų ritualinėmis žmogžudystėmis, aiškinimas. Tai nėra nauja problema. Ir šiam klausimui jau buvo skirtas ne vienas tyrimas, kuriame, dažniausiai, aiškinama, kaip tokie kaltinimai atsirado, kodėl buvo tikima tokiu prietaru ir kaip tokie prietarai įtakavo žydų ir krikščionių santykius. Tuo tarpu šiame straipsnyje autorius siekia išsiaiškinti, kodėl tas pats motyvas – prietaras, jog žydai vartoja krikščionių kraują, tapdavo skirtingo elgesio su žydais priežastimi, t. y. vienu atveju generuodavo agresija ir prievarta, kitu – ne. Tam, kad būtų rastas atsakymas į šį klausimą, autorius pasirinko kelis įvykius – 1801 m., 1861 m., 1908 m. Minėtina, kad prievartos buvo imtasi tik 1908 m. įvykyje. Ypatingas dėmesys skiriamas prievartos pobūdžiui nustatyti ir apsibrėžti straipsnyje vartojamų sąvokų reikšmes. Autorius išaiškina, kad tarp valstiečių ir žydų tradicinėje visuomenėje nusistovi pakankamai sudėtingas socialinių ryšių komunikacijos laukas – kaimynystės santykiai, kuriuose šalia nepasitikėjimo, baimės bei prietarų egzistuoja ir santykiai, grindžiami tarpusavio pagarba, nauda. Išanalizavus minėtus įvykius, autorius teigia, kad su laiku pačiame žemiausiame vietinės valdžios lygmenyje įvyko „politinė revoliucija“, kurioje aktyviai dalyvavo valstiečiai. Toks valstiečių aktyvumas ir galėjo griauti nusistovėjusią pusiausvirą tarp etninių grupių (kaimynystės santykių) ir taip iššaukti agresijos protrūkius.Reikšminiai žodžiai: Žydai; Prietarai; Ritualas; Kaltinimai.

ENThe key aim of the article is interpretation of accusations against Jews for the use of Christian blood or accusations for ritual murders. This is not a new problem. There were some researches regarding this, where, mostly, there were interpretations how such accusations appeared, why there was a prejudice and how such prejudice affected relations between the Jews and the Christians. However, the author of this article seeks to find out why the very prejudice that Jews use Christian blood came to be the reason for different treatment of Jews, i.e. in some cases it generated aggression or compulsion, in other cases it did not. To obtain the answer to the above, the author chose some events that occurred in 1801, 1861 and 1908. Coercion was used only in the event of 1908. Specific emphasis is placed on determining the nature of coercion and providing the definitions of the meanings of concepts used in the article. It is explained that there were complex neighbourhood relations, i.e. complex communication field of social relations, established in traditional peasant and Jewish societies, where there was distrust, fear, prejudice, and also relations based on mutual support and benefit. Having analysed the given events, the author affirms that in the course of time and at the lowest level of local government there was a “political revolution” and peasants were actively taking part in it. Namely such activeness of peasants could have destroyed the established balance between the ethnic groups (neighbourhood relations) and, thus, result in the outburst of aggression.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3266
Updated:
2019-02-14 16:04:01
Metrics:
Views: 41
Export: