Early cinema in Lithuania: the emergence of a cultural tradition

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Early cinema in Lithuania: the emergence of a cultural tradition
Alternative Title:
Ankstyvasis kinas Lietuvoje: kultūros tradicijos atsiradimas
In the Journal:
Meno istorija ir kritika [MIK] [Art History & Criticism]. 2022, 18, p. 134-146
Keywords:
LT
Kinas. Filmai / Cinema. Movies; Periferija; Repertuaras; Transnacionalizmas.
EN
Genres; Periphery; Repertoire; Transnationalism.
Summary / Abstract:

LTRemiantis kino transnacionalumo ar mažosios valstybės kino koncepcijomis, straipsnyje bandoma ankstyvojo kino XIX a. pab. – XX a. pr. Rusijos imperijos Šiaurės vakarų krašte ir didžiausiame regiono mieste Vilniuje raidą įvertinti ne chronologiškai, bet tematiškai, per kino kultūros formavimosi ir kino tapimo estetiniu objektu sluoksnius. Ši prieiga suteikia kultūriškai naują bendravardiklinimo galimybę, leidžiančią ankstyvąjį kiną provincijoje matyti nebūtinai kaip tik vėluojantį ir provincijos provincionalumą išryškinantį reiškinį, bet priešingai – kaip bendrą Europos kino tradicijos dalį. Straipsnyje tai argumentuojama keliais aspektais. Pirma, parodant, kaip keitėsi (ir kaip ši kaita sutapo su Vakarų tendencijomis) kino samprata nuo atrakcionų kino į naratyvinį kiną. Antra, identifikuojant pokyčius kino teatrų repertuare ir nusistovinčiose ankstyvojo kino žiūrovų preferencijose. Reikšminiai žodžiai: Vilnius, ankstyvasis kinas, Rusijos imperija, transnacionalizmas, periferija, filmų žanrai, kino repertuaras, nebylus kinas. [Iš leidinio]

ENLeaning on the notions of transnationalism of cinema or Cinema of Small States, this article sets out to evaluate early cinema in the Northwestern Krai of the late 1800s–early 1900s Russian Empire and the region’s largest city, Vilnius, thematically, rather than chronologically, through the layers of the formation of film culture and the transformation of cinema into an aesthetic object. Such an approach presents a culturally new possibility of finding commonalities, allowing one to see early cinema in the provinces not necessarily as an always-late phenomenon that highlights the provinciality of the provinces, but on the contrary, as part of the overall European film tradition. This is argued from several aspects. Firstly, by showing how the perception of cinema has changed (and how this change coincided with Western trends) from cinema of attractions to narrative cinema; and secondly, by identifying changes in the repertoire of cinemas and in the established preferences of the early cinema audiences. Keywords: Vilnius, Early cinema, Russian Empire, transnationalism, periphery, film genres, cinema repertoire, silent film. [From the publication]

DOI:
10.2478/mik-2022-0007
ISSN:
1822-4555; 1822-4547
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99847
Updated:
2023-03-20 20:00:22
Metrics:
Downloads: 1
Export: