Vaikų patyčių prevencijos bendrojo lavinimo mokykloje sistemos bruožų analizė : priemonės ir dalyviai (Šiaulių atvejis)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Vaikų patyčių prevencijos bendrojo lavinimo mokykloje sistemos bruožų analizė: priemonės ir dalyviai (Šiaulių atvejis)
Alternative Title:
Analysis of the features of the system for prevention of children's bullyng at the comprehensive school: measures and participants (Šiauliai case)
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2010, Nr. 14, p. 156-180
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Patyčios / Bullying; Prevencija / Prevention; Vaikai / Children; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTPatyčios mokykloje yra plačiai paplitęs sudėtingas kompleksinis socialinis-kultūrinis reiškinys. Žiniasklaidoje vis dažniau aptinkama įvairių pranešimų, nušviečiančių žiaurius patyčių atvejus šalies ugdymo įstaigose. Įvairių apklausų (Povilaitis, Valiukevičiūtė, 2006 ir kt.) duomenys rodo, kad patyčios mokyklose tapo kasdienybė, tarsi tam tikra „gyvenimo norma“. Tai rodo, kad neatidėliotinai reikia imtis prevencinės veiklos. Šiame straipsnyje pateikiama patyčių prevencijos Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklose analizė, išryškinami pagrindiniai šio miesto ugdymo įstaigose organizuojamos patyčių prevencijos bruožai. Siekiama atsakyti į probleminius klausimus: ar Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklose sukurta ilgalaikė ir efektyvi socialinių bei pedagoginių patyčių prevencijos sistema? Ar sprendžiant patyčių problemą prisiimtų atsakomybę visi mokyklos bendruomenės nariai? Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad ugdymo įstaigose taikomos tik pavienės prevencinės priemonės, sprendžiant patyčių problemą įsitraukia ne visa mokyklos bendruomenė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Patyčios; Patyčių auka; Patyčių iniciatorius; Patyčių prevencija; Patyčių problema; Prevencijos priemonės; Prevencinės priemonės; Bullying; Initiator of bullying; Prevention of bullying; Preventive measures; Problem of bullying; Victim of bullying.

ENBullying at school is a widespread complicated complex socio-cultural phenomenon. There are increasingly more various reports in the media on cruel bullying cases at educational institutions of Lithuania. The data of various surveys carried out in Lithuania (Povilaitis, Valiukevičiūtė, 2006 et al.) demonstrante that bullying became commonness at schools, kind of a certain "life Standard". This shows that schools of the country have to undertake urgent preventive actions. This article presents the analysis of prevention of bullying at iauliai comprehensive schools, highlights main features of prevention of bullying, which is organized at educational institutions of this city. It is sought to answer the question whether a long-term and efficient system of measures that eliminates the social and pedagogical problem of bullying exists. Would all members of the school community take responsibility for solving cases of bullying? Research results enable to state that only solitary preventive measures are applied at educational institutions and not all school community is engaged in prevention of bullying. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32295
Updated:
2018-12-17 12:54:02
Metrics:
Views: 48    Downloads: 23
Export: