Vidurio bei Rytų Europos smulkiojo ir vidutinio verslo internacionalizavimo problemos

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėVidurio bei Rytų Europos smulkiojo ir vidutinio verslo internacionalizavimo problemos
Kita antraštėWhat is delaying the internationalization of small and medium-sized firms in central nad Eastern Europe?
Autoriai
LeidinyjeOrganizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2005, Nr. 34, p. 113-126
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTSmulkusis ir vidutinis verslas; Internacionalizacija; Europa, Rytų; Europa, Vidurio
Santrauka / Anotacija

LTIšsiplėtus Europos Sąjungai (ES) ir išnykus prekybos kliūtims, Vidurio ir Rytų Europos (VRE) įmonėms atsirado daugiau galimybių internacionalizuoti savo verslą. Teigiama, kad smulkiosios įmonės yra gerokai lankstesnės ir daug greičiau gali prisitaikyti prie pasikeitusios aplinkos, todėl šiuos pranašumus jos turėtų panaudoti ir savo verslo internacionalizavimui. Straipsnyje nag¬rinėjama Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Vengrijos ir Estijos smulkiųjų ir vidutinių įmonių (SVĮ) internacionalizavimas ir šį procesą stabdantys veiksniai, kuriuos įvardija pačios įmonės. Tyrimo rezultatai rodo, kad šių šalių įmonės vis dar nėra visiškai pasirengusios atsiliepti į išsiplėtusios ir dar atviresnės Europos Sąjungos konkurencijos iššūkius ir išnaudoti naujas galimybes. Nors dauguma įmonių ryšius su užsienio partneriais ir žinias apie užsienio rinkas įvardijo kaip pagrindinius savo privalumus bei pabrėžė puikų užsienio kalbų mokėjimą ir įmonės valdymo gebėjimus, vis dar yra nekontroliuojamų veiksnių, tokių kaip, didelė konkurencija užsienio rinkose ir biurokratiniai trukdžiai, neleidžiantys smulkiosioms ir vidutinėms šio regiono įmonėms pasinaudoti atsiradusiomis galimybėmis. Tad ES plėtra pereinamojo laikotarpio šalių SVĮ iš tiesų bent jau šiuo metu gali sukelti daugiau rūpesčių nei suteikti lauktų galimybių.

ENFollowing the enlargement of the European Union (EU) and abolition of trade barriers, new opportunities have opened up for enterprises of Central and Eastern Europe (CEE) to internationalise their business. It is believed that small companies are much more flexible and can adapt more quickly to a changed environment, and should use such advantages for internationalising their business. The article analyses cases of internationalising business of Lithuanian, Polish, Czech, Hungarian and Estonian small and medium-sized enterprises (SMEs) and hindrances to internationalisation pointed out by enterprises themselves. The research findings show that enterprises of the said countries are not yet fully prepared to respond to competitive challenges brought about by the expanded and more open European Union and are not ready to make use of all the opportunities. Despite the fact that many enterprises underlined cooperation with foreign partners and knowledge of foreign markets as their key advantage, as well as noted on good foreign language skills and internal capacities of companies, there are still a few factors beyond their control, such as intense competition in foreign markets and bureaucratic obstacles hindering SMEs of this region to avail of all the opportunities. As a result, for countries in transitional stage EU enlargement may create more problems rather than open more opportunities that have been so eagerly awaited for.

ISSN1392-1142, 2335-8750
Mokslo sritisEkonomika / Economics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/320
Atnaujinta2018-12-20 23:03:53
Metrika Peržiūros: 6    Atsisiuntimai: 1