Role of attachment to school and open classroom climate for discussion on adolescents’ school-related burnout

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Role of attachment to school and open classroom climate for discussion on adolescents’ school-related burnout
In the Journal:
Keywords:
LT
Attachment to school; Atviros klasės klimatas; Open classroom climat for disscusion; Perdegimo sindromas mokykloje, prisirišimas prie mokyklos, atviras diskusijoms klimatas; Pervargimas mokykloje; Pervargimas mokyklose; Prisirišimas prie mokyklos.
EN
Attachment to school; Draugiška klasė; Mokyklai; Open classroom climate; Open classroom climate for discussion; Schoo burnout; School burnout; Susiliejimas su mokykla.
Summary / Abstract:

LTMokykla suteikia svarbų raidos kontekstą paaugliams. Mokykla suteikia ne tik akademinių žinių, tačiau ji taip pat yra vieta, kur vyrauja skirtingos ir ne visada teigiamos emocijos ir jausmai. Vienas iš tokių jausmų yra perdegimas. Mokyklos perdegimą sudaro išsekimas, ciniškas požiūris į savo mokyklą, netinkami mokinių jausmai. Straipsnyje pristatomu tyrimu buvo siekiama patikrinti, kaip prieraišumas mokyklai ir atviras klimatas diskusijoms klasėje yra susijęs su mokyklos perdegimu paauglystėje. Tyrime dalyvavo Klaipėdos regiono 1741 vyresniųjų klasių paauglys (15-19 metų amžiaus 727 vaikinai ir 1014 merginų). Mokyklos atmosferai matuoti naudota prieraišumo mokyklai skalė iš mokyklos atmosferos klausimyno ir atviro klimato diskusijoms klasėje skalė. Naudotos aktyvumo mokykloje, savanoriškos veiklos ir numatomos socialinės veiklos ateityje skalės. Taikant modifikuotą LICUR procedūrą iš statistinio paketo SLEIPNER, atlikta klasterinė analizė. Klasterine analize atskleista, kad visi paaugliai patenka į penkis mokyklos aplinkos klasterius pagal suvokiamo prieraišumo ir atviro klimato diskusijoms klasėje įverčius. Šie klasteriai buvo pavadinti: „Vidutinis“, „Negatyvus“, „Pozityvus diskusijų“, „Pozityvus prieraišumo“ ir „Ne diskusijų“. Atlikus dvifaktorinę dispersinę analizę, paaiškėjo, kad šios grupės skiriasi pagal jų aktyvios veiklos mokykloje, savanoriškos veiklos ir numatomos socialinės veiklos ateityje įverčių vidurkius.

ENThe school provides an important development context for teenagers. The school not only provides academic knowledge but it is also a place where different and sometimes negative emotions and feelings prevail. These feelings include burning-out. Burning-out of a school includes fatigue, cynical view on one’s school and inadequate feelings of pupils. The study presented in the article sought to verify how attachment to a school and open climate for discussions in class relate to burning-out of school in adolescence. The study involved 1,741 teenagers of higher grades in Klaipėda region (727 boys and 1,014 girls of 15 to 19 years of age). Atmosphere in the school was measured using scale of attachment to school from questionnaire on school environment and scale on open climate for discussions in class. Scales of activity in school, independent activity and planned social activities in the future were employed. Modified LICUR procedure from SLEIPNER statistical pack was applied and cluster analysis was carried out. The analysis has demonstrated that all teenagers fall into 5 clusters of school environment based on marks of perceived attachment and open climate for discussions in class. The same clusters were called: Average, Negative, Positive discussion, Positive attachment and Non-discussion. The two-factor dispersion analysis has demonstrated that the above groups differ on the mean estimates of activity in school, independent activity and planned social activities in the future.

ISSN:
1877-0428
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31861
Updated:
2018-02-19 14:31:33
Metrics:
Views: 74
Export: