Dalyvavimo mokyklos veikloje raidos trajektorijos vėlyvojoje paauglystėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dalyvavimo mokyklos veikloje raidos trajektorijos vėlyvojoje paauglystėje
Alternative Title:
Developmental trajectories of participation in school activities during late adolescence
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2012, t. 11, Nr. 1, p. 197-208
Keywords:
LT
Dalyvavimas mokyklos veikloje; Dalyvavimas mokyklos veikloje, raidos trajektorijos, vėlyvoji paauglystė; Raidos trajektorijos; Vėlyvoji paauglystė.
EN
Developmental trajectories; Late adolescence; Participation in school activities; Participation in school activities, developmental trajectories, late adolescence.
Summary / Abstract:

LTŠio tyrimo tikslas yra nustatyti, kaip kinta vaikinų ir merginų dalyvavimas mokyklos veikloje ketverių metų laikotarpiu. Šiame darbe naudojami tęstinio tyrimo, atlikto Klaipėdos regiono aštuoniose mokyklose, pirmojo-ketvirtojo matavimo duomenys. Longitudinė analizė atlikta, naudojant pirmojo, antrojo, trečiojo ir ketvirtojo matavimo (2008–2011m.) metu surinktus jauniausios kohortos tiriamųjų duomenis. Šie tiriamieji pirmojo matavimo metu buvo devintoje klasėje (N=745, M=15,40, SD=0,54), o vėliau užpildė klausimynus būdami dešimtoje, vienuoliktoje ir dvyliktoje klasėse. Tiriamųjų, užpildžiusių dalyvavimo mokyklos veikloje skales visų keturių matavimų metu, skaičius buvo 322 (137 vaikinai ir 185 merginos). Dalyvavimo mokyklos veikloje skalė sudaryta šiam tyrimui, remiantis P. Noack (2003) Vokietijoje atliktų tyrimų metodologija. Šia skale siekiama įvertinti paauglių suvokimą apie savo realų dalyvavimą tokioje mokyklos veikloje kaip rūpinimasis jos aplinka, rengiant mokyklines šventes, planuojant projektus, pasirenkant užduotis ir pan. Blokuotųjų duomenų dviejų faktorių dispersinės analizės rezultatai atskleidė, kad laikas nėra reikšmingas faktorius paauglių dalyvavimui mokyklos veikloje: tiek vaikinų, tiek merginų dalyvavimas šioje veikloje išlieka stabilus keturių matavimų laikotarpiu, tačiau merginos daugiau dalyvauja mokyklos veikloje nei vaikinai vėlyvosios paauglystės laikotarpiu. [Iš leidinio]

ENThe purpose of this paper is to reveal how participation in school activities of adolescents is changing through the period of four years. The data used in this paper is from a larger four year longitudinal project on Positive Youth Development (2008-2011). Student participants were drawn from eight high schools in the administrative region of Klaipėda, Lithuania. The same participants were surveyed annually. For analysis of participation in school activities development, we used data from four assessments of the youngest cohort (N=745, M=15,4, SD=0,54 during Time 1). To measure participation in School Activities annually we used the Participation in School Activities scale, based on P. Noack’s study (2003) and modified for Lithuanian adolescents by the authors of the project. The results of a Mixed between-within subject analysis of variance revealed that time effect was non-significant, but the effect of gender was significant, and the interaction effect between time and gender was insignificant as well. Stability of the trajectory of participation in school activities could be explained by the fact that various activities at school are well known to the adolescents, they know what activities are acceptable and in which of them they can reveal themselves, thus time is not devoted to exploration of new activities or they lack time. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37815
Updated:
2020-11-25 19:33:40
Metrics:
Views: 81    Downloads: 2
Export: