Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinės kompetencijos ugdymas šokio veikloje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinės kompetencijos ugdymas šokio veikloje
Alternative Title:
Preschool children's social competence development during dance activity
Keywords:
LT
Ikimokyklinis amžius; Ikimokyklinis ugdymas; Socialinė kompetencija; Šokio veikla
EN
Dance activities; Dance activity; Pre-school age; Preschool education; Social competence; Social competences
Summary / Abstract:

LTVaiko socialinė kompetencija atspindi ne tik formaliuosius pasiekimus, bet ir jo socialinius gebėjimus, sąveikos formas su supančios aplinkos objektais ir žmonėmis. Kadangi ikimokyklinio amžiaus vaikų šokio ugdymas remiasi natūraliu vaiko poreikiu judėti, socialiniu poreikiu būti draugėje bei prigimtiniu raiškos ir kūrybiškumo poreikiu, šokio ugdymo užsiėmimuose ypatingas dėmesys skiriamas vaiko šokio gebėjimų, saviraiškos, kūrybiškumo bei socialinių gebėjimų ugdymui, derinant įvairias veiklas: šokio atlikimą, žaidimą, judesį, saviraišką, kūrybą, muzikos klausymąsi. Atliktas tyrimas atskleidė, kad ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinės kompetencijos pokyčiai šokio veikloje nėra itin žymūs. Palyginus socialinių gebėjimų šokio veikloje stebėjimo I ir II etapo rezultatus nustatyta, kad pakito vaikų socialiniai gebėjimai: vaikų, kurių socialiniai gebėjimai buvo priskirti vidutiniam lygiui, sumažėjo 38,1 procento, o tų vaikų, kurių socialiniai gebėjimai buvo priskirti aukštam lygiui padidėjo 52,4 procentais. Antrojo vertinimo metu vaikai demonstravo kur kas geresnius visus socialinius gebėjimus pagal grupes lyginant su pirmojo etapo vertinimais. Pateiktas ir empiriškai patikrintas ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinės kompetencijos ugdymo šokio veikloje modelis pagrindė proceso ir žinių, kaip vieningos sistemos komponentų, derinimo svarbą vaiko meninės veiklos kokybės bei vaiko sociokultūrinės integracijos patirties plėtotei. Išryškėjo, kad nors ir organizuojant šokio veiklą darželyje buvo stengiamasi vaikams suteikti kuo daugiau galimybių socialinius gebėjimus taikyti jų amžiui būdingų situacijų metu, tačiau šiam lavinimo etapui reikėtų skirti daugiau laiko.

ENSocial competency of a child reflects both his formal accomplishments and social abilities, as well as forms of interaction with objects and people of the surrounding environment. Given that dance teaching of pre-school children relies on natural need for a child to move, social need to be part of a company and natural need of expression and creativity, classes of dancing focus on development of dancing abilities, self-expression, creativity and social abilities in a child, coordinating various activities, including dance performance, playing, movement, self-expression, creation and listening to music. The study demonstrated that changes in social competency in dancing of pre-school children are not significant. Comparison of results of stage I and II observation of social dancing abilities has revealed change in social abilities of children: with children, where the social abilities were ranked as average, the abilities fell by 38.1% and with children, where the social abilities were ranked at a high level, the abilities increased by 52.4%. During the second evaluation, the children demonstrated far better complete social abilities in groups, when compared to the evaluation in first stage. The indicated and empirically tested model of development of social competency in dancing activities of pre-school children proved the need to co-ordinate process and knowledge as components of a single system in order to achieve quality artistic activities of a child and development of social and cultural integration experience of a child. It appeared that although organisation of dancing activity in kindergarten aimed to provide children with more opportunities to practise their social abilities in situations characteristic to their age; however, this stage of education should be given more attention.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31614
Updated:
2014-04-09 12:56:57
Metrics:
Views: 18
Export: