Vaiko pasaulėvaizdžio plėtra Lietuvos pradinėje mokykloje: 1918-1998 metų programų aspektas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaiko pasaulėvaizdžio plėtra Lietuvos pradinėje mokykloje: 1918-1998 metų programų aspektas: disertacija
Alternative Title:
Development of a child’s outlook in elementary school in Lithuania: aspect of programmes of 1918-1998
Publication Data:
Klaipėda, 2000.
Pages:
232 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Klaipėdos universitetas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
Pradinis ugdymas / Primary education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTSocialinių mokslų (edukologijos) daktaro disertacijoje istoriniu aspektu gvildenama vaiko pasaulėvaizdžio plėtros problema. Pasaulėvaizdžio plėtra siejama su praėjusio šimtmečio vaikų pasaulio pažinimo galimybėmis pradinėje mokykloje. Tyrimo objektas – pasaulio pažinimo programinis turinys Lietuvos pradinėje mokykloje. Tyrimo tikslas – teoriškai pagrįsti vaiko pasaulėvaizdžio sampratą ir jos pagrindu išanalizuoti pasaulio pažinimo plėtros turinį 1918-1998 metų Lietuvos pradinėje mokykloje. Tyrimo teorinis pagrindas – tai nauja vaiko pasaulėvaizdžio samprata ir nauja loginė kategorija, kuri kitų autorių iš esmės netyrinėta šiuolaikiniame ugdymo moksle. Šiame darbe pirmą kartą Lietuvos pedagogikos istorijoje sistemiškai išanalizuota vaiko pasaulio pažinimo raida ir plėtra beveik viso XX amžiaus Lietuvos pradinės mokyklos istoriniame kontekste. Būtent pradinės mokyklos programos šiame tyrime laikomos pirminiais šaltiniais, leidžiančiais istoriniu atžvilgiu objektyviai išryškinti pradinių klasių pasaulio pažinimo tikslų, turinio, metodikos, siekiamų rezultatų bei kitų aspektų raidą ir kaitą. Disertacija sudaryta iš trijų skyrių. Pirmajame teoriškai pagrindžiama edukologinė vaiko pasaulėvaizdžio samprata. Antrajame nagrinėjama programinė vaiko pasaulėvaizdžio plėtra Lietuvos pradinės mokyklos istorinės patirties kontekste. Šis skyrius sudarytas iš dviejų poskyrių, kurie chronologiškai apima 1918-1940 m bei 1941-1989 m. laikotarpius. Trečiajame analizuojama vaiko pasaulėvaizdžio plėtra XX a. pabaigos Lietuvos pradinės mokyklos kaitos erdvėje. [Iš leidinio]

ENThe doctoral dissertation of social sciences (education) provides a historical insight into the issue of development of a child’s outlook. The object of research is programme content of world cognition in elementary schools in Lithuania. The purpose of research is to provide theoretical validation of the content of a child’s world outlook and, based on the results, analyze the content of expansion of world cognition in Lithuanian elementary schools in 1918-1998. Theoretical basis for the research lies in the new concept of a child’s world outlook and a new logical category, which has not been explored in detail by other authors in the modern education science. The work for the first time in the history of Lithuanian pedagogy provides a systematic analysis of the evolution and development of a child’s world cognition in the historical context of Lithuanian elementary schools of almost entire 20th century. Educational programmes of elementary schools are considered as primary sources in the research, and they give a historical insight into evolution and alteration of goals, content, methods, results and other aspects. The dissertation consists of three chapters. Chapter 1 gives a theoretical validation of the educational concept of a child’s world outlook. Chapter 2 analyses programme development of a child’s world outlook in the context of the historical experience of elementary schools in Lithuania. The chapter consists of two subchapters, which cover periods 1918-1940 and 1941-1989. Chapter 3 analyses development of a child’s world outlook in the changing elementary schools of the end of the 20th century.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10295
Updated:
2023-04-07 14:28:24
Metrics:
Views: 16
Export: