Model of social care services for the elderly: theoretical approach

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Model of social care services for the elderly: theoretical approach
Alternative Title:
Socialinės globos paslaugų vyresnio amžiaus asmenims teikimo modelis: teorinės prielaidos
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2011, Nr. 59, p. 23-33
Keywords:
LT
Pagyvenę asmenys / Elderly; Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis Naujosios viešosios vadybos bei Mišrios globos ekonomikos teorinėmis nuostatomis, analizuojami socialinės globos paslaugų vyresnio amžiaus asmenims valdymo pokyčiai. Šie pokyčiai sudaro galimybes pelno siekiančioms organizacijoms teikti socialinės globos paslaugas; skatinama konkurencija tarp skirtingų socialinės globos paslaugų teikėjų. Pristatomas teorinis socialinės globos paslaugų teikimo modelis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinės globos paslaugų teikimo modelis; Vyresnio amžiaus asmenys; Naujoji viešoji vadyba; Mišri globos ekonomika; Model of social care services; Elderly; New public management; Mixed economy.

ENIn the article, on the basis of theoretical statements of New Public Management and Mixed Economy, changes in the area of social care service management for the elderly are analyzed. As the results of these changes, there appear opportunities for profit-seeking organizations to provide social care services; the competition between different social care service providers is encouraged. A theoretical model of social care service provision is presented. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31470
Updated:
2018-12-17 13:03:03
Metrics:
Views: 24    Downloads: 3
Export: