Nauji iššūkiai socialinių paslaugų plėtrai - mišrios socialinių paslaugų rinkos kūrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauji iššūkiai socialinių paslaugų plėtrai - mišrios socialinių paslaugų rinkos kūrimas
Alternative Title:
New Challenges to Development of Social Services – Build-up of the Mixed Market of Social Services
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTPastaruoju dešimtmečiu socialinėje ir ekonominėje politikoje atsiranda naujos sąvokos ir koncepcijos, tokios kaip “mišri socialinių paslaugų rinka”, “mišri globos ekonomika”, kurios pabrėžia, kad teikiant socialines paslaugas kaip lygiaverčiai partneriai, turintys vienodas teises ir galimybes, dirba valstybės, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų įsteigtos įstaigos. Šiame straipsnyje analizuojamas mišrios socialinių paslaugų rinkos kūrimosi procesas remiantis Europos Sąjungos šalių, tarp jų ir Lietuvos, praktika, bandant išryškinti šios rinkos dalyvių privalumus ir trūkumus. Pirmiausia yra aptariama mišrios socialinių paslaugų rinkos samprata ir atskirų sektorių motyvacija užsiimti socialinių paslaugų teikimo veikla. Analizuojami rinkos veikėjų privalumai ir trūkumai, taip pat aptariamos socialinių paslaugų finansavimo ypatybės kaip svarbi prielaida įsitvirtinti įvairiems rinkos veikėjams. Straipsnyje plačiau pateikiama Anglijos patirtis kuriant mišrią socialinių paslaugų rinką ir aptariami Lietuvos bandymai šios rinkos kūrime. Apibendrinant galima pasakyti, kad Europos šalyse istoriškai susiklostė ir egzistuoja skirtingi socialinių paslaugų organizavimo modeliai, kurie yra nevienodai palankūs perėjimui prie mišrios socialinių paslaugų rinkos. [Iš leidinio]

ENNew notions and concepts, such as “mixed market of social services”, “mixed economy of care”, which pinpoint that, in provision of social services, state, municipal and non-governmental institutions work as equal partners with the same rights and opportunities, have been emerging in the social and economical politics in the recent decade. The article investigates into the process of build-up of the mixed market of social services on the basis of the practice of the European Union countries, Lithuania among them, and attempts to highlight the advantages and drawbacks of the market participants. Firstly, it approaches the notion of the mixed market of social services and motivation of individual sectors to undertake the activity of supply of social services. It sifts through the advantages and drawbacks of the market players, as well as considers the peculiarities of funding of social services as the crucial precondition for establishment of various market players. The article details on the experience of England in building up the mixed market of social services and looks into the Lithuanian attempts in formation of the market. In conclusion, it may be said that in the European countries there historically emerged and exist various models of organisation of social services, which are differently favourable for transition to the mixed market of social services.

ISSN:
1648-2425; 2345-0266
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9473
Updated:
2018-12-20 23:11:26
Metrics:
Views: 44    Downloads: 17
Export: